Fondacija Hastor objavila konkurs za dodjelu stipendija

 • Početna

Krajnji rok za apliciranje je 14.01.2023. godine do 16:30 sati.

Na osnovu Pravila i kriterija Fondacije Hastor raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija za redovne studente/ice – upisane prvi put u akademskoj 2022/2023. godini.

Pravo na prijavu imaju redovni/e studenti/ce koji se školuju na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u BiH.

Kandidati/kinje koji/e žele aplicirati za stipendiju mogu to uraditi isključivo putem on-line prijave na web-stranici Fondacije Hastor.

Krajnji rok za apliciranje je 14.01.2023. godine do 16:30 sati.

Uslovi za dodjelu stipendije:

 • državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • redovno upisani/e studenti/ice druge i treće godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji dodiplomski/bachelor studij traje 3 godine);
 • redovno upisani/e studenti/ice druge, treće i četvrte godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji dodiplomski/bachelor studij traje 4 godine);
 • redovno upisani/e studenti/ice prve godine diplomskog/master studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji master studij traje 2 ili više godina);
 • redovno upisani studenti/ce druge, treće i četvrte godine integrisanog studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji integrisani studij traje 5 godina);
 • redovno upisani studenti/ce druge, treće, četvrte i pete godine integrisanog studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji integrisani studij traje 6 godina);
 • ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.0 i više (3.5 ili više);
 • da kandidat/kinja nije stariji/a od 24 godine;
 • da kandidat/kinja nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije ili da je spreman odreći se iste u slučaju pozitivnog selekcijskog ishoda po ovom konkursu;
 • da brat/sestra kandidata/kinje nisu stipendisti Fondacije Hastor.

Prije donošenja konačne odluke o stipendiranju, s kandidatima/kinjama koji/e uđu u uži izbor za dodjelu stipendije obavit će se intervju.

Kandidati/kinje su na intervju dužni ponijeti sljedeće dokumente:

 • ličnu kartu
 • indeks
 • uvjerenje o položenim ispitima u toku studija
 • kućnu listu
 • potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu)
 • za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje ili poreske uprave.

Izabrani kandidati/kinje za stipendiranje dužni/e su prije potpisivanja ugovora o stipendiranju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rodni list
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • kopiju l.k. i kopiju prijavnice mjesta boravka
 • potvrdu o redovnom studiranju
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog porodičnog domaćinstva.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat/kinja se obavezuje na volonterske aktivnosti u sklopu aktivnosti Fondacije Hastor. Volontiranje stipendista Fondacije Hastor se ne mora nužno obavljati u mjestu stanovanja, odnosno mjestu školovanja. Više informacija o volonterskim aktivnostima i misiji Fondacije Hastor možete pronaći na našoj web-stranici.

Fondacija Hastor zadržava pravo da pri selekciji kandidata u obzir uzima socio-ekonomsko stanje aplikanta, usmjerenje na fakultetu, kao i druge okolnosti.

U slučaju tehničkih problema prilikom on-line apliciranja pošaljite e-mail s jasnim upitom na fondacija@hastor.ba ili pozovite na broj 033/774-789.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje, prenosi fondacijahastor.ba.

studomat.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post