Studiranje u Travniku

Univerzitet u Travniku

Radi usklađivanja sa Zakonom o visokom obrazovanju 2007. godine Medicinski fakultet, kao pravni subjekt, briše se iz sudskog registra i nastavlja da funkcioniše kao organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Stomatološki fakultet Univerziteta, koji takođe iste godine prestaje sa radom kao pravni subjekt i nastavlja sa radom kao organizaciona jedinica Univerziteta, prelazi u studijski program […]
View more