Kako odabrati srednju školu

Volontiraj-kreditiraj i Sekcija prve pomoći

Volontiraj-kreditiraj – Cilj sekcije jeste  pružiti priliku mladima da u radnoj sredini steknu nova iskustva koja će biti od praktičnog značaja u njihovoj profesionalnoj budućnosti, zarade novac i odluče o raspodjeli sredstava, a što će razviti njihovu odgovornost i brigu za druge. Sekcija prve pomoći – Ukazati prvu pomoć na mjestu nesreće je moralna i […]
Opširnije

Likovna, folklorna, ritmička i filmska sekcija

Likovna sekcija – Na časovima likovne sekcije učenici imaju priliku da u procesu realizacije sadržaja koriste raznovrsne tehnike i sredstva likovno-vizuelnog izražavanja. Ova sekcija ima zadatak da razvija sposobnost za prepoznavanje tradicionalne, moderne i savremene umjetnosti. Folklorna sekcija ima osnovni zadatak da njeguje, razvija i usavršava na svim nivoima ljepotu  narodne igre i pjesme. Ritmička […]
Opširnije

Sportske sekcije

Fudbalska sekcija Odbojkaška sekcija (muškarci i žene) Košarkaška sekcija (muškarci i žene) Stoni tenis (muškarci i žene) Fizička aktivnost blagotvorno djeluje koliko na zdravlje tijela toliko i na mentalno, intelektualno i emotivno zdravlje. Fizička aktivnost za učenike predstavlja izvanrednu  odgojno-socijalnu aktivnost koja znatno može uljepšati njihovo odrastanje. Učestvovanje u sportskim aktivnostima omogućava učenicima da uče […]
Opširnije

Muzičke sekcije (troglasni hor, orkestar)

Jedan od prioritetnih ciljeva sekcije je njegovanje estetskog ukusa i razvijanje kritičkog stava kod učenika prema aktuelnim i historijskim muzičkim događajima, ličnostima i djelima. Shodno svojim afinitetima, polaznici sekcije prate raznovrsne muzičke žanrove, posjećujući i aktivno učestvujući u brojnim lokalnim kulturno-umjetničkim manifestacijama i koncertima. Time istovremeno jačaju svoj muzički ukus i svijest o razlikovanju kvalitetnih […]
Opširnije

Recitatorska i dramska sekcija

Recitatorska sekcija – Cilj sekcije jeste da njeni članovi, prije svega, usvoje faktore pravilnog i izražajnog govora. Različitim vježbama tempa i ritma nastoji se sjediniti pravilan i izražajan govor s ostalim faktorima recitatorskog izraza. Dramska sekcija – Angažovanja u radu ove sekcije donose: znanja stečena usvajanjem sadržaja koji zahtijevaju izučavanje, razumijevanje i pamćenje, razvijanje kritičkog […]
Opširnije

Literarna i novinarska sekcija

Literarna sekcija  okuplja talentovane učenike zainteresovane  za pisanje, čitanje, kreativno razmišljanje i uopće književnost. Učenici naše škole su izdali tri zbornika učeničkih radova” TRAG” , “Trag za sutra….” i „Trag iz školske klupe“. Novinarska sekcija razvija vještinu u razgovoru i pismenom izražavanju te omogućava učenicima razvijanje njihovih kreativnih sposobnosti, pruža mogućnost istraživanja raznih područja-od književnosti,  muzike,  […]
Opširnije

Vijeće učenika

Vijeće učenika osniva se u cilju promovisanja prava i obaveza te potreba i interesa učenika; podsticanja aktivnog učešća učenika u radu škole; promovisanja interesa škole u lokalnoj zajednici na čijem području se škola nalazi; promovisanja aktivizma srednjoškolaca organizirajući aktivnosti edukacijskog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno-umjetničkog karaktera te saradnje s odgovarajućim ustanovama, kao i organizacijama […]
Opširnije

JU Gimnazija “Vaso Pelagić”

Biti gimnazijalac oduvijek je predstavljalo posebnu čast i privilegiju. Na području Brčkog Gimnazija se kao srednja škola prvi put pominje 20-ih godina prošloga vijeka kao Niža gimnazija, nasljednica Trgovačke škole.  Tokom vremena ona je mijenjala svoj naziv u Realna gimnazija, Građanska škola, Škola za usmjereno vaspitanje i obrazovanje, a današnji naziv JU Gimnazija „Vaso Pelagić“ […]
Opširnije

Vannastavne aktivnosti

Tokom školske godine učenici su uključeni u različite vannastavne aktivnosti u kojima ispoljavaju svoju kreativnost: šahovska sekcija, dramska sekcija, folklorna sekcija, recitatorska sekcija, novinarsko-literarna sekcija, bibliotekarska sekcija, debatna sekcija/klub, istorijska sekcija, sportske sekcije, muzičko-ritmička sekcija, foto-sekcija, informatička sekcija, sekcija crvenog krsta, sportske sekcije (odbojka, rukomet, fudbal, košarka). Svake godine učenici i nastavnici, odnosno članovi i […]
Opširnije

Praktična nastava

Praktična nastava u okviru svih smjerova se realizira u školi i izvan škole. Praktična nastava izvan škole, realizira se u bankama, hotelima i drugim  privrednim objektima u gradu. Na satima praktične nastave učenici sa svojim nastavnicima razvijaju i primjenjuju stečena teorijska znanja. Poseban značaj imaju virtualna poduzeća za vježbu u školi (PZV), a  koja su […]
Opširnije