Društveno-jezički smjer

Trajanje obrazovanja: 4 godine Broj odjeljenja: 1 Broj učenika: 18 Uspjeh iz predmeta značajnih za društveno-jezički smjer ostvaren u VIII i IX razredu: maternji jezik prvi strani jezik historija matematika informatika Ocjena iz predmeta značajnih za školu po razredima 5 = 4; 4 = 3; 3 = 2; 2 = 1 (mogućih 40 bodova)
View more

Opći smjer

Trajanje obrazovanja: 4 godine Broj odjeljenja: 4 Broj učenika: 72   Uspjeh iz predmeta značajnih za opći smjer ostvaren u VIII i IX razred: maternji jezik prvi strani jezik historija matematika fizika Ocjena iz predmeta značajnih za školu po razredima 5 = 4; 4 = 3; 3 = 2; 2 = 1 (mogućih 40 bodova)
View more

Broj učenika za upis za školsku 2020/2021.

Broj učenika za upis za školsku 2020/2021. po smjerovima, stepenu obrazovanja, broju odjeljenja i broju učenika:   Redni broj    Smjer Stepen stručne spreme Broj odjeljenja  Broj učenika po odjeljenju Ukupan broj učenika   1.   Opći   IV   4   18   72   2. Društveno-jezički smjer IV   1   18  …
View more

Ekološka, informatička, sekcija za humanitarni rad

Eko sekcija namijenjena je svim učenicima naše škole koji su ekološki osviješteni i vole prirodu. Eko sekcija razvija osjećaj za očuvanje prirode i ljubav prema prirodi, te omogućava učenicima razvijanje njihovih kreativnih sposobnosti. Informatička sekcija – Poznavanje računara i tehnologija koje sve više napreduju igra  jako važnu ulogu u životu današnjih generacija. Da biste se […]
View more

Volontiraj-kreditiraj i Sekcija prve pomoći

Volontiraj-kreditiraj – Cilj sekcije jeste  pružiti priliku mladima da u radnoj sredini steknu nova iskustva koja će biti od praktičnog značaja u njihovoj profesionalnoj budućnosti, zarade novac i odluče o raspodjeli sredstava, a što će razviti njihovu odgovornost i brigu za druge. Sekcija prve pomoći – Ukazati prvu pomoć na mjestu nesreće je moralna i […]
View more

Likovna, folklorna, ritmička i filmska sekcija

Likovna sekcija – Na časovima likovne sekcije učenici imaju priliku da u procesu realizacije sadržaja koriste raznovrsne tehnike i sredstva likovno-vizuelnog izražavanja. Ova sekcija ima zadatak da razvija sposobnost za prepoznavanje tradicionalne, moderne i savremene umjetnosti. Folklorna sekcija ima osnovni zadatak da njeguje, razvija i usavršava na svim nivoima ljepotu  narodne igre i pjesme. Ritmička […]
View more

Sportske sekcije

Fudbalska sekcija Odbojkaška sekcija (muškarci i žene) Košarkaška sekcija (muškarci i žene) Stoni tenis (muškarci i žene) Fizička aktivnost blagotvorno djeluje koliko na zdravlje tijela toliko i na mentalno, intelektualno i emotivno zdravlje. Fizička aktivnost za učenike predstavlja izvanrednu  odgojno-socijalnu aktivnost koja znatno može uljepšati njihovo odrastanje. Učestvovanje u sportskim aktivnostima omogućava učenicima da uče […]
View more

Muzičke sekcije (troglasni hor, orkestar)

Jedan od prioritetnih ciljeva sekcije je njegovanje estetskog ukusa i razvijanje kritičkog stava kod učenika prema aktuelnim i historijskim muzičkim događajima, ličnostima i djelima. Shodno svojim afinitetima, polaznici sekcije prate raznovrsne muzičke žanrove, posjećujući i aktivno učestvujući u brojnim lokalnim kulturno-umjetničkim manifestacijama i koncertima. Time istovremeno jačaju svoj muzički ukus i svijest o razlikovanju kvalitetnih […]
View more

Recitatorska i dramska sekcija

Recitatorska sekcija – Cilj sekcije jeste da njeni članovi, prije svega, usvoje faktore pravilnog i izražajnog govora. Različitim vježbama tempa i ritma nastoji se sjediniti pravilan i izražajan govor s ostalim faktorima recitatorskog izraza. Dramska sekcija – Angažovanja u radu ove sekcije donose: znanja stečena usvajanjem sadržaja koji zahtijevaju izučavanje, razumijevanje i pamćenje, razvijanje kritičkog […]
View more

Literarna i novinarska sekcija

Literarna sekcija  okuplja talentovane učenike zainteresovane  za pisanje, čitanje, kreativno razmišljanje i uopće književnost. Učenici naše škole su izdali tri zbornika učeničkih radova” TRAG” , “Trag za sutra….” i „Trag iz školske klupe“. Novinarska sekcija razvija vještinu u razgovoru i pismenom izražavanju te omogućava učenicima razvijanje njihovih kreativnih sposobnosti, pruža mogućnost istraživanja raznih područja-od književnosti,  muzike,  […]
View more