Društveno-jezički smjer

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj odjeljenja: 1

Broj učenika: 18

Uspjeh iz predmeta značajnih za društveno-jezički smjer ostvaren u VIII i IX razredu:

  1. maternji jezik
  2. prvi strani jezik
  3. historija
  4. matematika
  5. informatika

Ocjena iz predmeta značajnih za školu po razredima

5 = 4; 4 = 3; 3 = 2; 2 = 1

(mogućih 40 bodova)

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post