Treći javni poziv za nezaposlene mlade ljude i žene

  • Početna

Pozivamo nezaposlene osobe, koje su prijavljene na biroima za zapošljavanje u Bosni i Herecgovini da se prijave za podršku privatne agencije za zapošljavanje Kolektiv (MojPosao.ba) u okviru projekta Svjetske banke uz podršku Ambasade Švedske.

Kakvu vrstu podrške mogu očekivati nezaposlene osobe:
–Pomoć u traženju posla, uključujući savjetovanje i spajanje sa poslodavcem sa ciljem zapošljavanja
-Edukaciju za traženje posla uključujući pripremu biografije i pripremu za intervju za posao; „soft“ vještine kao što su komunikacijske vještine, timski rad; upoznavanje sa pravima i odgovornosti radnika itd.
-Obuku za ponuđeni posao
-Podršku u otklanjanju prepreka za pronalaženje posla kao što su prijevoz, briga o djeci i sl.

U skladu sa ciljanim skupinama projekta definisanim sporazumom sa Svjetskom bankom, podrškom projekta bit će obuhvaćene osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:
-Da su prijavljeni na birou za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt)
-da su dugoročno nezaposleni (12 mjeseci i duže) mladi od 18 do 35 godina, bez univerzitetskog obrazovanja ili
mladi od 18 do 35 godina koji su ostali bez posla tokom pandemije COVID-19, svih nivoa obrazovanja.
–Žene se mogu prijaviti za podršku projekta bez obzira na dob, ukoliko ispunjavaju ostale uslove.
-Osobe koje su ostale bez posla tokom pandemije virusa COVID-19 mogu se prijaviti za podršku projekta bez obzira na nivo obrazovanja.
*(Bez univerzitetskog obrazovanja znači da osobe imaju završenu najviše srednju školu ili postsekundarno obrazovanje što uključuje i majstorske ispite)
Ovaj poziv ostaje otvoren do 29.04.2021.

Poziv može biti produžen ili ponovljen ukoliko se ukaže potreba u skladu sa projektom.
Vaše lične podatke koje podijelite sa nama prilikom popunjavanja prijave za projekat, a u svrhu učešća u projektu, pohranjujemo u bazu MojPosao.ba i koristimo ih u svrhu definisanu projektom što znači da ih možemo dijeliti sa svim zainteresovanim stranama koje su uključene u projekat (službe za zapošljavanje, potencijalni poslodavci, partneri i saradnici Kolektiva na provođenju projektnih aktivnosti te obrazovne i/ili druge ustanove/organizacije koje pružaju usluge obuke/edukacije).

O agenciji za posredovanje pri zapošljavanju Kolektiv (MojPosao.ba)
Kolektiv (MojPosao.ba) je rješenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike od 30.06.2009. dobila dozvolu za obavljanje djelatnosti posredovanja u zapošljavanju. Dozvola je obnovljena 2018. godine te smo upisani u registar privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanje pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Dozvola uključuje:
-Posredovanje u zapošljavanju
-Savjetovanje i informiranje nezaposlenih osoba i poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja
-Organiziranje osposobljavanja i obrazovanja nezaposlenih osoba
-Profesionalno usmjeravanje, informiranje i savjetovanje stručnih kadrova i razvoj metoda za profesionalno usmjeravanje.
-Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, u sudskom registru Kolektivu upisana je djelatnost agencija za zapošljavanje.

Kompletno poslovanje usklađeno je sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Evropskom uredbom o zaštiti ličnih podataka (GDPR) te su baze ličnih podataka upisane u glavni registar Agencije za zašitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

Napomene:
Podrška može uključivati sve ili samo neke od navedenih mjera, u zavisnosti od potreba nezaposlenih osoba i kapaciteta projekta.
U slučaju velikog broja prijava, podrškom ne mogu biti obuhvaćene sve osobe koje se prijave na osnovu ovog javnog poziva s obzirom na ograničene kapacitete projekta. U tom slučaju, izbor korisnika projekta izvršit će se slučajnim odabirom.

Vašu prijavu na javni poziv popunite klikom na LINK

Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom prijave ili imate pitanje u vezi sa projektom možete nas kontaktirati putem e-maila: podrskawb@kolektiv.ba

Lokacija: Cijela BiH
Broj izvršilaca: 1
Datum objave: 29.03.2021.
Trajanje oglasa: 31 dana (ističe 29.04.2021. )

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post