Tehnike pamćenja starih Grka

  • Početna

Tokom vašeg obrazovanja morate usvojiti mnoštvo informacija koje često nisu povezane ili su vam sasvim apstraktne što vam otežava učenje. Mnemotehnike su mentalne strategije koje bi vam trebale pomoći da prebrodite taj problem i omoguće vam pamćenje više informacija. Koristili su ih stari Grci i rimski senatori, a vama će zasigurno olakšati put ka uspjehu.

Mnemotehnike odnosno specifične mentalne strategije za poboljšavanje pamćenja imaju svrhu olakšati usvajanje informacija koje bismo inače zaboravili. Nastale su još u staroj Grčkoj, a koristili su ih i rimski senatori kako bi impresionirali puk.

Princip na kojem funkcioniraju mnemotehnike je prilično jednostavan. Ukoliko želite zapamtiti novu informaciju dovedite je u vezu s nečim poznatim kako bi se probudila vaša predodžba. Cilj je asocijativnim putem nove podatke pohraniti u dugoročno pamćenje te ih zapamtiti na takav način da ih možete koristiti.

Kad čujemo ili pročitamo neku riječ ili misao mozak automatski stvara auditivnu, kinestetičku ili pak slikovnu predodžbu o tom pojmu. S obzirom na način na koji vaš mozak stvara predodžbu i obrađuje podatke moguće je izabrati odgovarajuću mnemotehniku.

Generalno gledano razlikuju se ukupno tri kategorije mnemotehnika, a to su verbalne, slikovne i mješovite. S obzirom na istraživanje koje je proveo časopis Poslovni savjetnik 2008. godine možemo zaključiti da najviše ljudi koristi verbalne mnemotehnike te ćemo ovom članku predstaviti upravo njih.

Skraćivanje

Najjednostavniji oblik verbalne mnemotehnike je skraćivanje. Njime smanjujemo broj informacija koje trebamo zapamtiti tako da stvaramo lako pamtljive akronime kako bismo usvojili duže riječi ili njihovu kombinaciju.

Idealan primjer za ovaj oblik pamćenja je način na koji su učenici u bivšoj Jugoslaviji pamtili imena susjednih država. Učili su da je njihova država okružena BRIGAMA, odnosno da su im susjedi Bugarska, Rumunjska, Italija, Grčka, Albanija, Mađarska i Austrija.

Korištenje akronima stvorenog od početnih slova susjednih država uvelike olakšava pamćenje sedam susjednih država bivše Jugoslavije. Na ovaj način možete pamtiti i druge stvari sve dok uspijevate sažeti nepoznatu informaciju u nešto lako pamtljivo.

Elaborirano kodiranje

Elaborirano kodiranje koristimo tako što nepoznatim informacijama dodamo one poznate i zajedno s njima stvorimo lako pamtljivu cjelinu. Ovaj oblik verbalne mnemotehnike olakšava i pamćenje raznih formula iz prirodnih znanosti.

Ukoliko želite zapamtiti naprimjer raspored boja u spektru, ova će vam tehnika poslužiti bolje od skraćivanja. Ljubičasta. modra, zelena, žuta, narančasta, crvena su boje koje moramo memorirati, a ako bismo pokušali stvoriti akronim ne vjerujem da bi vam mnogo pomogao.

LJMZŽNC bismo dobili nakon skraćivanja, no kad bismo to kodirali mogli bismo načiniti smislenu rečenicu. Ljepotica Miluje Zlatnu Žabu NCigli bila bi rečenica koja bi vas trebala asocirati na raspored boja u spektru.

Na sličan način se može zapamtiti i formula za brzinu. Ona inače glasi v= t * a, a mi je možemo formulirati ka Vidim Tamo Avion.

Rečenični mnemonici

Ova mnemotehnika funkcionira na način da od pojmova koje želimo upamtiti stvorimo smislenu priču. Za objašnjenje ovog principa zgodan je primjer iz kemije gdje je kod mješanja vode i kemikalije vrlo bitno što se ulijeva u što. Naime, vrlo je opasno lijevati Vodu U Kiselinu.

Iskoristimo li prva slova ove sintagme dobijamo riječ VUK. Vuk kao opasna životinja nas može asocirati na opasnost koju u sebi krije lijevanje vode u kiselinu.

Rima i ritam

Unošenje ritma i rime u proces učenja uvelike olakšava usvajanje znanja što se posebno dobro očituje kod nižih uzrasta. Profesori su to relativno često koristili kako bi osnovcima olakšali pamćenje nekih matematičkih postulata, pa nam je svima poznata poneka rima iz te domene.

‘Kvadrat nad hipotenuzom, to znade svako dijete, jednak je zbroju kvadrata nad obje katete’ i ‘Ja znam, jer sam lumen, gustoća je masa kroz volumen’ dobri su primjeri ove mnemotehnike.

Ipak ritam i rima često nisu upotrebljivi ili vam pak mogu oduzeti mnogo vremena.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post