Studiraj u Njemačkoj: njemačke studentske vize i dozvole

 • Početna

Njemačka je pravo mjesto kada je u pitanju kvalitet visokog obrazovanja, istraživačka infrastruktura, metodologija nastave, jeftine studije i izgledi za karijeru. Zbog toga mnogi međunarodni i dalje vjeruju da je Njemačka najbolje mjesto za nastavak visokog obrazovanja.

S druge strane, nije svaki stranac u stanju da ostvari takav san, odmah. To je zato što nekolicini nacionalnosti NIJE dozvoljen ulazak i boravak na teritoriji Njemačke bez posjedovanja odgovarajuće njemačke vize.

U našem slučaju, viza koja je potrebna je službeni dokument koji omogućava ne-njemačkom državljaninu da uđe i ostane na teritoriji Njemačke u svrhu studiranja, u određenom predviđenom periodu.

Dakle, kao stranac koji:

 • Upravo dobio pismo o prihvatanju sa njemačkog univerziteta,
 • Očekuje da dobije odgovor na svoju univerzitetsku prijavu na univerzitetu u Njemačkoj,
 • Mora da upiše na osnovni kurs pre nego što se prijavi na nemački univerzitet,
 • Potreban je osnovni kurs (Studienkolleg) da bi se pripremio za test “Feststellungsprüfung” – ispit za procjenu kvalifikacije
 • Potrebno je završiti doktorsku diplomu
 • Želi da se uključi u istraživački projekat u Nemačkoj

… MORAT ćete podnijeti zahtjev za odgovarajuću vizu za učenje njemačkog jezika u ambasadi ili konzulatu Njemačke u vašoj zemlji za ulazak i boravak u Njemačkoj u predviđenom periodu, u slučaju da dolazite iz jedne od ovih zemalja.

U slučaju da ćete morati da ostanete na teritoriji Njemačke duže od 90 DANA, odnosno 3 MJESECA, bićete pozvani da dobijete i boravišnu dozvolu nakon dolaska u Njemačku.

Govoreći o odgovarajućem vremenu, ne postoji fiksni period u kojem biste trebali podnijeti zahtjev za vizu, ali se preporučuje da to učinite dovoljno rano prije planiranog putovanja u Njemačku.

Tipično, 3 (tri) mjeseca prije početka planiranih studija, onima koji su već prošli kroz slično iskustvo je odgovarajuće.

Ali, hajde da zajedno vidimo šta još treba da znate o dobijanju nemačke vize za potrebe studiranja.

Koje su vrste njemačkih viza za potrebe studiranja?
Kao što smo ranije objasnili, kad god želite putovati u Njemačku radi studiranja, morate podnijeti zahtjev za odgovarajuću njemačku vizu, koja se odnosi na svrhu vašeg putovanja i ostati tamo – studiranje.

U nastavku slijedi objašnjenje 3 (tri) tipa njemačkih viza za potrebe studiranja:

Gdje i kako se prijaviti?
Kao što smo ranije naveli, mjesto gdje trebate podnijeti zahtjev za vizu je njemačka ambasada ili konzulat u vašoj zemlji.

Prvo, morate zakazati termin za intervju za vizu. Na dan intervjua, trebali biste ponuditi dokumente za zahtjev za vizu.

Osim toga, morat ćete odgovoriti na pitanja za intervju koje konzularni službenik pripremi kako bi vas pomno ispitali kao potencijalnog kandidata za vizu.

Zakažite termin za Vizu!
Prije nego što učinite bilo šta drugo, da biste podnijeli zahtjev za studentsku šengensku vizu, morate zakazati termin za vizu u njemačkoj ambasadi ili konzulatu u svojoj zemlji!

Provjerite raspoložive datume i zakažite termin u online sistemu na web stranici njemačke ambasade ili konzulata u vašoj zemlji, ubrzo nakon toga moći ćete planirati vrijeme polaska.

Visa Intervju
Intervju za vizu je trenutak kada se sastajete sa konzularnim službenikom direktno kao podnosilac zahtjeva za vizu. U isto vrijeme morate predočiti sve dokumente potrebne za vizu, jer ih vaš konzularni službenik uredno traži. Prilikom zakazivanja za vizu, službenik vam postavlja i pitanja u vezi sa zahtjevom, kao i lična na koja morate pažljivo i istinito odgovoriti.

Registracija u Uredu za registraciju stanovnika

 • Stranci koji žele da ostanu u Njemačkoj duže od 2 MJESECA moraju dobiti Potvrdu o registraciji “Meldebestätigung”. Da bi dobio takvu potvrdu, stranac se mora prijaviti u lokalnom uredu za registraciju rezidenta ili „Einwohnermeldeamt“.
 • Stranci koji žele da ostanu u Njemačkoj duže od 90 DANA ili 3 MJESECA potrebno je da posjeduju odgovarajuću boravišnu titulu. U našem slučaju boravišna dozvola “Aufenthaltsgenehmigung” je odgovarajući naziv, namijenjen za potrebe studiranja. Boravišna dozvola će se izdati samo na osnovu zahtjeva nosioca vize u Uredu za registraciju stranaca „Ausländerbehörde“ u gradu u kojem se nalazi vaš univerzitet.

Saznajte više na: Registracija u Uredu za registraciju rezidenta u svrhu studiranja

Važne stvari koje treba znati kao podnosilac zahtjeva i/ili nositelj vize za Njemačku

 • Dodatne dokumente može zatražiti službenik za vize na intervjuu za vizu
 • Pojaviti se lično na intervjuu za vizu
 • Budite oprezni u pogledu valjanosti pasoša – on mora biti važeći za cijeli period vašeg boravka, uključujući očekivani produženi period
 • Imajte na umu da se nepotpuni zahtjev za vizu može odbiti
 • Ne stavljajte svoje fotografije u formular za vizu
 • Ne vodite nikoga sa sobom u ambasadu ili konzulat tokom intervjua za vizu
 • Svaki aplikant je ovlašten da poduzima pravne radnje protiv odluke ambasade ili konzulata o njenom/njegovom zahtjevu za vizu
 • Dobijanje vaše vize u svrhu studiranja je važno, umjesto turističke vize – jer vam daje mogućnost da jednom dobijete boravišnu dozvolu u Njemačkoj. ZAPAMTITE da se turistička viza ne može dalje produžiti dok ste u Njemačkoj, u slučaju da trebate ostati duže!
 • Ako se smatra da podnosilac zahtjeva predstavlja rizik za bezbjednost i javni red šengenskog prostora, viza će biti odbijena
 • U slučaju odbijanja vize, podnosilac zahtjeva se informiše o glavnom razlogu odbijanja
 • Pobrinite se da vaše putovanje u Njemačku bude zakazano dovoljno rano kako biste imali dovoljno vremena da se upišete na fakultet
 • Originalna dokumenta mogu se tražiti po dolasku na aerodrom
 • Šengenska viza se ne daje automatski – tako da morate čekati do 4 MJESECA da dobijete odgovor od ambasade ili konzulata i nema garancije da će vam biti odobrena viza
 • Obrazac za prijavu može se besplatno preuzeti na web stranici ambasade ili konzulata u vašoj zemlji
 • Pasoš ostaje u ambasadi/konzulatu tokom cijelog procesa izdavanja vize
 • Sastanke za vizu treba obaviti samo putem online sistema (ne telefonom, e-mailom, faksom ili lično)
 • Naknada za vizu neće biti nadoknađena u slučaju odbijanja vize

Plaćanje studentske vize
Podnosioci zahtjeva moraju platiti taksu za vizu bankovnim transferom. Studentska viza od 2008. godine iznosi 60 eura. Čekovi ili kreditne kartice se ne prihvaćaju. Uplatnica mora biti na ime konzulata u vašoj zemlji i ne starija od dva mjeseca.

Imajte na umu da nećete dobiti nadoknadu naknade za vizu ako vaš zahtjev za studentsku vizu bude odbijen.

Obratite posebnu pažnju na rokove za prijavu jer se zakašnjele prijave ne primaju. Obično su rokovi za prijavu na Studienkolleg:

 • Prije 15. januara za ljetni semestar
 • Prije 15. jula za zimski semestar

Više informacija: http://www.germany-visa.org/student-visa/

Prema VisaGuide.World postoji nekoliko vrsta njemačkih boravišnih dozvola i ovaj članak razrađuje svaku od njih.

Posjetite ga za više informacija: https://visaguide.world/europe/germany-visa/residence-permit/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post