Stipendije francuske vlade 2021/22.

  • Početna

Prijavite se za stipendiju i studirajte u Francuskoj! Francuska vlada svake godine dodjeljuje studentima iz BiH studijske stipendije nivoa master i doktorata za sve discipline. Prijave slati od 23. novembra do 23. decembra 2020.

Francuska vlada podržava strane studente

U cilju pružanja podrške najboljim stranim studentima, francuska vlada dodjeljuje stipendije za master i doktorat. Ove stipendije finansiraju zdravstvenu zaštitu stranih studenata u Francuskoj, kao i njihove svakodnevne troškove.

Studentima iz Bosne i Hercegovine dostupne su tri glavne vrste stipendija :
- stipendije francuske vlade koje dodjeljuje francuska ambasada ;
- stipendija Eiffel za izvrsnost koju direktno dodjeljuje ministarstvo vanjskih poslova : link;
- više od 200 dodatnih vidova pomoći koje nude francuske, evropske i međunarodne institucije.

Uredi Campus France u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru daju savjete i upute studentima u vezi sa dobijanjem ove finansijske podrške.

Od 10 do 15 stipendija svake godine

40 studenata iz Bosne i Hercegovine dobilo je stipendiju za studiranje u Francuskoj tokom univerzitetske 2016.-2017.2017.-2018. i 2018.-2019. godine.

Za 2021. godinu, prijavite se do 23. decembra 2020.

Kao i svake godine, Ambasada Francuske u BiH dodjeliće stipendije bh. studentima upisanim na master ili doktorat u Francuskoj.

Za univerzitesku godinu 2021.-2022., prijave se primaju od 23. novembra do 23. decembra 2020.

 

Više informacija pronađi ovdje.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post