Влада усвојила приједлоге Одјељења за образовање везано за школску 2023/2024. годину и стипендије

  • Почетна

24.03.2023. На данашњој 33. ванредној сједници Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине усвојени су приједлози Одјељења за образовање, а тичу се броја ученика за упис у средње школе Брчко дистрикта БиХ, као и висине и броја стипендија које се додјељују редовним студентима првог и другог циклуса студија за 2023. годину.

Влада је усвојила Одлуку о висини и броју стипендија који ће се додијелити редовним студентима првог и другог циклуса студија за 2023. годину у укупном износу од 1.271.000,00 КМ.

250 стипендија ће се додијелити, како слиједи:

– до 35 стипендија студентима прве године првог циклуса студија на високошколским установама који су проглашени ученицима генерације, или су остварили просјечну оцјену 5,00 у свим годинама четверогодишњег средњег образовања а који по истом основу нису били корисници стипендије;

– до 5 стипендија студентима друге и виших година првог циклуса студија који имају просјек оцјена 10,00 или 5,00 у систему оцјењивања од 1 до 5 на јавним високошколским установама;

– до 5 стипендија студентима са посебним потребама који су прва или виша година првог циклуса студија;

– до 3 стипендије студентима припадницима националне мањине који су прва или виша година првог циклуса студија;

– до 5 стипендије студентима прве и виших година првог циклуса студија на високошколским установама који су без оба родитеља,

– до 167 стипендија студентима друге и виших година првог циклуса студија,

– до 30 стипендија студентима прве и друге године другог циклуса студија.

Редовним студентима прве године првог циклуса студија на високошколским установама који су у академској 2021/22. години били проглашени ученицима генерације или који су имали просјек оцјена 5,00 за вријеме четверогодишњег средњег образовања додијелиће се до 35 стипендија.

Влада је такође усвојила Одлуку којом се одређује број од 694 ученика распоређених у 35 одјељења за упис у прве разреде средњих школа Брчко дистрикта БиХ за школску 2023/2024. годину по смјеровима, степену образовања, броју одјељења и броју ученика.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post