Суфицитарна и дефицитарна занимања – Подаци са Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ

  • Почетна

На основу података које објављују Завод за запошљавање Брчко дистрикта БиХ, а према броју објављених огласа евидентно је да је ситуација са суфицитарним и дефицитарним занимањима слична већ неколико година. Када је ријеч о високо образованим особама (ВСС) најтраженија звања су она везана за ИТ сектор (ИТ инжињер, софтвер инжињер), затим инжињер електротехнике, грађевински инжињер, дипломирани фармацеут, доктор медицине-специјалиста. Поред ових звања, по броју огласа тражени су и дипломирани економисти и правници, с тим што због хиперпродукције овог кадра њих има и највише на евиденцијама незапослених.

Највећа потражња за радницима са средњом стручном спремом (ССС) је за продаваче и угоститеље, посебно конобаре и куваре, а и даље су тражени оператери за унос података, радници у цалл-центрима. Од особа са средњом стручном спремом на евиденцијама незапослених је највише економских техничара, машинских техничара, матураната гимназије, медицинских сестара и саобраћајних техничара.

Када је ријеч о радницима са ВКВ и КВ квалификацијом, најтраженији су шивачи, вариоци, тесари, зидари, бравари. Овдје треба узети у обзир да је потреба за неким од наведених занимања далеко већа од неких других. С друге стране највише незапослених са ВКВ и КВ квалификацијом има међу возачима моторних возила и фризерима.

Анализа и прогноза потреба тржишта рада за појединим звањима проводи се на основи статистичких података и релевантних показатеља о запошљавању незапослених особа према образовном програму који су завршиле, података о недостатку радника појединих звања добивених Анкетом послодаваца те квалитативних дојмова савјетника стечених искуством посредовања при запошљавању.

Завод за запошљавање Брчко дистрикта БиХ у склопу програма за Каријерно усмјеравање доставља препоруке за  смањење структурне неусклађености између понуде рада и потражње за радом, а истиче подручја у којима због дефицитарности кадра на тржишту рада треба повећати број уписаних студената.

https://www.zzzbrcko.org/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post