Рачунарско-информатички смјер

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 1

Успјех из предмета значајних за рачунарско-информатички смјер остварен у ВИИИ и ИX разреду:

  1. матерњи језик
  2. први страни језик
  3. информатика
  4. математика
  5. физика

Оцјена из предмета значајних за школу по разредима

5 = 4; 4 = 3; 3 = 2; 2 = 1

(могућих 40 бодова)

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak