NPS raspisuje konkurs za najbolji dramski tekst: Nagrada 7.000 KM, ovo su uslovi prijave

Јавна установа Народно позориште Сарајево ОЈ Драма расписује Конкурс за најбољи драмски текст на тему „Проклетство је овога доба да слепи луде воде“ (В. Шекспир, Краљ Лир).

Основни услови конкурса су:

1. Драмски текст може припадати било којој драмској врсти и/или жанру;
2. Драмски текст не може бити из области луткарства или књижевности за дјецу;
3. Драмски текст може бити написан латиницом или ћирилицом на босанском, хрватском или српском језику;
4. Драмски текст се не може претходно објавити или исценирати – исценирати;
5. Драмски текст доставити у штампаном и електронском облику (доц или пдф формат);
6. Драмски текст мора бити потписан шифром, а резолуција предата у затвореној коверти.

Право учешћа на Конкурсу имају:

  • држављани Босне и Херцеговине, са или без држављанства Босне и Херцеговине; – тј:
  • лица/лица рођена у Босни и Херцеговини,
  • лица/лица која живе и раде или су живјела и радила у Босни и Херцеговини,
  • особе које несумњиво осјећају и разумно припадају културном и умјетничком миљеу Босне и Херцеговине.

Избор најбољег драмског текста извршиће стручни жири који именује НПС.

Најбољи драмски текст биће награђен у укупном нето износу од 7.000,00 КМ са уплаћеним порезом и доприносима, што ће бити регулисано посебном одлуком и уговором са аутором. Овај износ је и откуп права за могућност штампања и објављивања награђеног драмског текста у књизи или другој врсти штампане или електронске публикације, у издању НПС-а, уз могућност организовања јавног читања или било ког другог облика, промоција и презентација награђеног рада.

Пријавом на овај Конкурс, аутори преносе пуна ауторска права НПС-у за позоришно постављање дјела у оквиру репертоарске и програмско-продукцијске дјелатности НПС-а, што ће бити регулисано наведеним уговором са аутором.

Рок за слање текстова је 31. март 2023. године. Резултати Конкурса биће јавно објављени до краја умјетничке сезоне 2022/23.

Текст за репродукцију у три штампана примјерка (штампана копија) и на електронском медију (диск, УСБ меморија и сл.), са посебно умотаним кодом, потребно је послати поштом на адресу:

Народно позориште Сарајево, Обала Кулина бана 9, Сарајево 71000, Босна и Херцеговина

са обавезном назнаком: „Конкурс/Конкурс за најбољи драмски текст”. Драмски текстови неће бити враћени ауторима, саопштио је НПС.

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak