Конкурс за пријем у радни однос: Трговац, Возач

  • Почетна

Дана 05.06.2020. године доо Сико расписује конкурс за радни однос:

Трговац – радник у складишту у Бау центру Сико Брчко, 1 извршилац

  • услови: ССС, познавање рада на рачунару, искуство у раду са грађевинским, електро и водо материјалом.

Возач ауто дизалице – радник у склдишту, 1 извршилац

  • услови: ССС, возачка дозвола Ц категорије, искуство у вожњи камиона и руковању ауто дизалицом и виљушкаром те положен државни испит.

Кандидати поред посебних услова морају испуњавати и опште услове:

  • да је држављанин БиХ
  • да је пунољетан
  • да је здравствено способан
  • да се против њега не води кривични поступак

Кандидати који су заинтересовани за пријем у радни однос могу се јавити на телефон 065/513-444 или доћи лично у складиште на адресу Дејтонска 141.

Све даље информације можете добити на горе наведени телефон.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post