Конкурс за ангажовање правника/ице

  • Почетна

Конкурс траје до 15.06.2020. године, а процес селекције биће завршен до 23.06.2020. године!

Удружење Заборављена дјеца рата објављује конкурс за ангажовање правника/ице на период од 12 мјесеци на пола радног времена (50%) у оквиру пројекта „Законско и друштвено препознавање дјеце рођене као посљедица ратних дешавања у Босни и Херцеговини“ финансираног од стране medica mondiale e. V., организације за женска права са сједиштем у Келну, у Њемачкој.

Ангажман правника/ице на период од 12 мјесеци на пола радног времена (50%) реализује се у оквиру пројекта „Законско и друштвено препознавање дјеце рођене као посљедица ратних дешавања у Босни и Херцеговини“. Главни циљ пројекта јесте креирање механизама за успостављање правног статуса за дјецу рођену због рата. Главни циљ уједно представља и главни разлог за објаву овог конкурса. Свјесни чињенице да је тема „дјеце рођене због рата“ релативно нова у јавности, али не и у стварности, Удружење ће правнику/ици, у случају потребе обезбиједити додатну литературу, те отворити могућност активних консултација током трајања уговора.

Више инфо на: http://zdr.org.ba/konkurs-za-angazovanje-pravnika-ice/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post