Трајање образовања: 3 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Важни предмети: матерњи језик, биологија, хемија, математика и физика.

 Опис посла – цвјећар

Набављање, аранжирање и продаја свих врста цвијећа, уређивање интеријера и екстеријера, уређење вртова, уређење спортских терена, уређење јавних површина, одржавање паркова и приватних башти. Значајан дио за оспособљавање за ово занимање чини практична настава,  кроз коју ученици примјењују стечена знања и вјештине. Овај образовни профил омогућава испољавање естетских и креативних потенцијала кроз израду цвјетних аранжмана и икебана. Својим активностима уљепшавају интеријере и екстеријере у оквиру многобројних културних дјелатности у граду.

Могућа мјеста запошљавања:

  • Цвјећаре
  • Пластеници
  • Стакленици
  • Јавне и комуналне установе
  • Спортски клубови
  • Самостални робни произв

Опис посла- месар

Важни предмети: матерњи језик, биологија, хемија, математика и физика.

Опис посла

Преузимање и смјештај стоке за клање. Обрада дијелова закланих животиња. Примарна и секундарна обрада меса са конзервацијом. Конфекционирање и продаја меса те израда трајних и полутрајних производа од меса. Ово занимање се сматра дефицитарним за којим постоји велика потражња на тржишту. Осим знања која ученици стичу у школи, та знања И надопуњују на практичној настави која се одвија у локалним месницама, фармама, маркетима…

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak