Феријални рад у Њемачкој: Прилика за много већи број БиХ. ученика него прошле године

 • Почетна

Студенти универзитета и факултета у Босни и Херцеговини имају могућност хонорарног рада у СР Њемачкој, саопштено је из Агенције за рад и запошљавање Босне и Херцеговине.

Ријеч је о Програму празничног рада који се одвија у сарадњи са Савезном агенцијом за рад у Њемачкој, а позив се односи на летњи распуст 2023. године.

За Босну и Херцеговину ове године је одобрено 150 мјеста, што је три пута више од прошлогодишњег, када је за наше ученике било слободно 50 мјеста. Од овог броја, студентима у Федерацији БиХ распоређено је 95 мјеста, у Републици Српској 48, а у Брчко дистрикту БиХ седам мјеста.

Овај позив се односи искључиво на редовне студенте универзитета и факултета у Босни и Херцеговини који нису уписани у посљедњу годину студија, преноси oslobodjenje.ba.

Додатни услови

 • веома добро и добро познавање њемачког језика,
 • могућност рада у Њемачкој на период не краћи од два мјесеца,
 • студенти не треба да се ограничавају на регион или мјесто гдје желе да раде,
 • спремност за рад у што већем броју индустријских сектора у којима се нуде послови,
 • претходно радно искуство је предност.

Шта апликација треба да садржи

 • два обрасца пријаве (Бевербунгсбоген), одштампана обострано, читко попуњена (пожељно електронски) на њемачком језику са унијетим датумом и потписом,
 • двије недавне фотографије (формат пасоша),
 • два примјерка обрасца Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung попуњеног на њемачком или енглеском језику са датумом издавања, потписом одговорног лица и печатом високошколске установе (напомена: студенти треба да задрже један од два примјерка обрасца код себе , које ће, у случају да добију понуду за посао, предати послодавцу по доласку у СР Њемачку)
 • увјерење о статусу студента издато од стране факултета или универзитета на њемачком или енглеском језику (ако је увјерење издато на језицима у службеној употреби у БиХ, потребно је приложити превод документа на њемачки или енглески језик овјерен од судског преводиоца ),
 • копија пасоша (само страница са фотографијама),
 • овјерену копију возачке дозволе (ако је посједују).

Додатне информације о овом програму можете пронаћи на овом линку.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post