Отпочето анкетирање привредних субјеката

  • Почетна

Завод за запошљавање Брчко дистрикта у сарадњи са омладинским центром „Вермонт“ врши анкетирање у склопу пројекта „Програм усклађивања тржишта рада и система образовања – каријерно усмјеравање и савјетовање“. Анкета је намијењена локалним привредним субјектима и предузетницима, те за циљ има створити бољу слику о тренутном стању на тржишту рада, али и указати на потребе за унапређењем пословног окружења. Фокус саме кампање огледа се у прегледу петогодишњих потреба у одјелу за привредне субјекте како би се на исти могли усмјерити заинтересовани ученици и студенти. Анкетирање ће се вршити путем e-поште, телефонског, те личног контакта.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post