Saobraćajni fakultet u Doboju, Univerziteta u Istočnom Sarajevu je osnovan na inicijativu Više tehničke škole iz Doboja i Skupštine Opštine Doboj Odlukom Narodne Skupštine Republike Srpske 28. jula 2005. godine.

Saobraćajni fakultet je visokoobrazovna naučna institucija koja organizuje studije svih ciklusa po sistemu 4+1+3 (četiri godine studija prvog ciklusa, jedna godina studija drugog ciklusa i tri godine studija trećeg ciklusa), u okviru kojih se studentima pruža znanje i stalno stručno obrazovanje i usavršavanje, sprovode osnovna, primijenjena i razvojna istraživanja u oblasti saobraćaja, saobraćajnica, informatike u saobraćaju i motornih vozila.

Na Saobraćajnom fakultetu obavlja se naučno-istraživačka djelatnost kroz:

 • osnovna razvojna i primijenjena naučna istraživanja u cilju unapređenja obrazovnog i naučno-istraživačkog rada u oblastima za koje je Saobraćajni fakultet matičan,
 • organizovanje naučno-stručnih skupova,
 • saradnju sa obrazovnim, naučnim i drugim organizacijama iz zemlje i inostranstva,
 • pružanje nastavno-obrazovnih i naučno-istraživačkih usluga domaćim i inostranim korisnicima,
 • realizaciju naučno-istraživačke djelatnosti i unapređenje nauke i saradnje sa privrednim i drugim organizacijama u rješavanju različitih naučnih i stručnih  problema,
 • vještačenja, analize i ekspertize u saobraćaju i dr.

Fakultet je u školskoj 2005/06. godini upisao studente na dva od pet odobrenih smjerova i to: studij za sticanje obrazovanja saobraćajne struke sa obrazovnim profilima diplomirani inženjer drumskog saobraćaja i diplomirani inženjer željezničkog saobraćaja. Od 2006/07. školske godine izvršen je upis i na preostala tri smjera: poštanski, telekomunikacije i logistika.

Do 2014. godine na Saobraćajnom fakultetu, studijski program „Saobraćaj“ nastava je izvođena na smjerovima: Drumski i gradski saobraćaj, Željeznički saobraćaj, Poštanski saobraćaj, Telekomunikacije i Logistika. U 2014. godini Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske svojim Rješenjem broj: 07.050/612-10-1-2/14 od 29.07.2014. godine, odobrilo je izvođenje inoviranog programa prvog i drugog ciklusa studija na studijskom programu „Saobraćaj“, pri čemu je pored već postojećih smjerova odobreno izvođenje nastave na novih pet smjerova. U skladu sa tim, postojeći smjerovi I ciklusa studija na studijskom programu „Saobraćaj“ su:

 • Drumski i gradski saobraćaj,
 • Željeznički saobraćaj,
 • Telekomunikacije i poštanski saobraćaj,
 • Logistika,
 • Informatika u saobraćaju,
 • Motorna vozila,
 • Saobraćajnice i
 • Vazdušni saobraćaj.

Svi usvojeni novi nastavni planovi i programi usklađeni su sa Bolonjskim procesom.

Prve dvije godine studija su zajedničke za sve studente bez obzira na odabrani studijski modul. Svi predmeti na prve dvije godine su obavezni. Ovdje studenti stiču opšta znanja neophodna za nastavak studiranja na odabranom studijskom modulu. Na trećoj i četvrtoj godini studija, studenti se usmjeravaju u izabrane studijske module. U skladu sa tim studenti stiču znanja specifična za odgovarajući studijski modul koji su izabrali. Određeni broj predmeta je obavezan, a ostali su izborni i biraju ih studenti na osnovu svojih interesovanja i afiniteta.

Nakon odslušanih osam semestara svaki student koji položi sve ispite prema nastavnom planu na studijskom programu „Saobraćaj“ i pritom uspješno odbrani diplomski (završni) rad stiče stručno zvanje „Diplomirani inženjer saobraćaja“. Uz diplomu obavezno se izdaje i dodatak diplomi (na zahtjev studenta izdaje se i na engleskom jeziku) koji sadrži vještine, kompetencije i znanja nosioca diplome.

Saobraćajni fakultet u Doboju posjeduje potreban odgovarajući prostor i opremu za izvođenje teorijskog i praktičnog dijela nastave na svim modulima studijskog programa „Saobraćaj“, kao i neophodan broj nastavnika i saradnika u stalnom radnom odnosu. Strateški cilj Saobraćajnog fakulteta orijentisan je na kontinuiran, sistematski razvoj svih segmenata ove visokoobrazovne institucije kroz stalni rad na poboljšanju nastavnog procesa, razvijanju svojih kapaciteta i resursa, obezbjeđivanju praktične nastave i saradnje sa privrednim subjektima i drugim visokoškolskim institucijama u zemlji i inostranstvu, mobilnosti nastavnog osoblja i studenata, domaćim i međunarodnim projektima, članstvu u međunarodnim mrežama i organizacijama.

Vojvode Mišića br. 52
74 000, Doboj