Romski memorijalni program univerzitetskih stipendija (RMUSP) smjernice za prijavljivanje

  • Početna

Poziv za konkurisanje za stipendijski ciklus 2020-2021 je sada otvoren.

Važna napomena: REF Stipendijski program namenjen je isključivo osobama romske nacionalne pripadnosti!

Poštovani podnosioče zahtjeva,

Stipendijski ciklus 2020/2021 sadrži niz novih elemenata koji su ugrađeni u RMUSP šemu stipendiranja i proces prijave. Od ove godine, Fond za obrazovanje Roma želi da na svojim web lokacijama predstavi stipendiste sa njihovom kratkom biografijom i ličnom fotografijom. Kao i uvijek, mi, iz REF-ovog stipendijskog programa, nastojimo da njegujemo profesionalni odnos sa našim primaocima stipendija, obezbjeđujući visok nivo podrške u njihovim akademskim poduhvatima. Smatramo da je obrada i čuvanje vaših ličnih podataka od najvećeg značaja. Svaki korak se preduzima kako bi se osigurala usaglašenost i zaštita vaših podataka tokom procesa procjene podobnosti aplikacija, evaluacije i odabira konačnih stipendista. Za više detalja, preporučujemo vam da pročitate naše obavještenje o privatnosti na linku: https://www.romaeducationfund.org/refsp-privacy-policy

Da bismo ažurirali našu web lokaciju kako bismo pokazali naše primaoce stipendija, potrebni su nam sljedeći novi elementi u našem procesu prijave. Informacije u nastavku predstavljaju kratak sažetak novih elemenata. Molimo pročitajte detaljno o ​​novim dijelovima u smjernicama ispod i na internet obrascu za prijavu (OAF).

Novi elementi uvedeni u 2020/2021 stipendijskom ciklusu:

  1. Kratka biografija / predstavljanje (strana 3 u OAF) – Molimo napišite maksimalno 200 riječi o sebi. Ova kratka biografija će se pojaviti ispod vaše lične fotografije ako budete odabrani da postanete korisnikREF stipendije. Uputstvo i više detalja možete pronaći u internet obrascu za prijavu (OAF).
  2. Od kandidata koji uđu u uži izbor za stipendije biće zatraženo da pošalju ličnu fotografiju koja će biti priložena uz njihove kratke biografije na web lokaciji REF-a. (detalji vezani za ličnu fotografiju)
  3. Motivaciono pismo (koje se dostavlja kao prilog na stranici 4 OAF) napisano kao namjenska izjava o vašem potencijalu za postizanje izvrsnosti u vašoj oblasti i zašto bi vas članovi odbora REF-a trebali smatrati dobrim kandidatom za stipendiju.Više detalja u smjernicama ispod i OAF na strani 4. (link za detalje u vezi motivacionog pisma)
  4. Pisma preporukviše nisu potrebna. Međutim, još uvijek morate da navedete referentnu osobu i njene kontakt podatke na kraju vašeg motivacionog pisma (strana 4 u OAF).
  5. Podnošenje obrasca za saglasnost (preuzmi ovdje)koji odražava vaš pristanak i prihvatanje načinana koji REF čuva, koristi i obrađuje vaše lične podatke.Više detalja u smjernicama ispod, dio Kriterijumi podobnosti, tačka 8 i OAF lični podaci

Važna napomena:
Kao odgovor na pandemiju COVID-19, REF SP ima u vidu da mogu postojati određene poteškoće prilikom traženja originalnih, validnih diploma, prepisa ocjena i indeksnih kopija. Zbog toga uvjeravamo sve zainteresovane podnosioce prijava da ćemo svakom specifičnom slučaju pristupiti sa fleksibilnošću i pažnjom.

Rok: 15. jun 2020. za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku Republiku, Mađarsku i Kosovo

Detaljnije na: https://www.romaeducationfund.org/rmusp-serbia/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post