Program razmjene mladih „Zapadni Balkan upoznaje Japan: most u budućnost“

  • Početna

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade obavještave sve zainteresovane mlade da Minisitarstvo vanjskih poslova Japana (MOFA) i Regionalni ured za saradnju mladih (RYCO) provode program razmjene mladih „Zapadni Balkan upoznaje Japan: most u budućnost“, koji će se realizirati od 10.do 18. maja 2021. godine.

Ovaj program je program razmjene posjeta mladih, a ima za cilj produbiti razumijevanje sudionika o Japanu i njegovoj politici, promovirati međusobno razumijevanje i pomirenje putem intelektualne i kulturne razmjene, te izgraditi osnovu za buduće prijateljstvo i saradnju između Japana i zapadnog Balkana. Rok za dostavu prijava je 22. februar 2021. godine.

Aplikanti koji su kvalifikovani i zainteresovani da učestvuju u programu trebaju ispuniti aplikacijsku formu na linku
https://forms.gle/6MMkUwsZz9vE8bJo8

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post