Prijavite se za Terra Summer rezidencijalnu stipendiju

  • Početna

Stipendija Terra Summer, osnovana 2001. godine, okuplja doktorante američke umjetnosti i umjetnike u nastajanju širom svijeta radi devetonedeljnog rezidencijalnog programa u Živerniju u Francuskoj.

Opis

Program podstiče samostalan rad, istovremeno pružajući seminare i mentorstvo starijih akademika i umjetnika kako bi podstakao razmišljanje i debatu.
Stipendija pruža priliku učesnicima da prošire svoje akademske i kreativne horizonte, istraže međunarodne kulturne perspektive i uspostave doživotne konekcije i profesionalne mreže.
Stipendisti dobijaju:
– Stipendiju od 5000 USD (umjetnici dobijaju dodatnih 300 USD za kupovinu materijala);
– Putne troškove (do 500 USD za pojedince koji putuju iz Evrope, do 1200 USD za pojedince koji putuju iz SAD-a i Kanade i do 1500 USD za pojedince koji putuju sa drugih destinacija);
– Smeštaj u rezidencijama Terra Foundation i hrana. Zbog prirode i formata programa, rezidencija ne može primiti članove porodice (uključujući partnere i djecu) ili druge goste.

Uslovi

– Stipendija je otvorena samo za akademike
– Mogu se prijaviti kandidati širom svijeta
– Podnosioci zahteva moraju biti:
• kandidat za doktorat koji istražuje američku umjetnost i vizuelnu kulturu ili njenu ulogu u kontekstu međunarodne umjetničke razmjene prije 1980. godine. Kandidati u fazi pisanja disertacije podstiču se da se prijave
• Vizuelni umjetnik sa magistarskom diplomom ili ekvivalentom u vrijeme prijave. Prednost imaju kandidati koji su diplomirali u proteklih pet godina
– Kako je radni jezik programa engleski, očekuje se da svi kandidati tečno govore; znanje francuskog je prednost, ali nije potrebno.

Način prijave

Podnosioce prijava mora preporučiti njihov mentor za disertaciju ili profesor ili prethodni supervizor umjetničke škole. Svaki profesor može preporučiti najviše dva kandidata svake godine.
Za prijavu popunite aplikacionu formu.
ROK ZA PRIJAVU:
15. januar 2021.
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post