Prijavite se za stipendije na Oxford Univerzitetu

  • Početna

Fondacija za stipendiranje studenata na postdiplomskim studijama humanističkih nauka na Oxford Univerzitetu, Mica i Ahmet Ertegun, poziva kandidate iz cijelog svijeta da konkurišu za punu stipendiju.

OBLAST:
Humanističke nauke
OPIS
Stipendijom su pokriveni svi troškovi studiranja, i to u oblasti: klasične nauke, engleski jezik i književnost, fina umjetnost, istorija, lingvistika, filologija i fonetika, srednjevjekovni i moderni jezici, muzika, orjentalne studije, filozofija i teologija.
USLOV
Da bi aplicirali, studenti moraju biti primljeni na postdiplomske studije na Oxford Univerzitetu. Studenti iz cijelog svijeta mogu aplicirati.
NAČIN PRIJAVE
Registracija i upis je omogućen putem sledećeg linka: https://www.ox.ac.uk/…/applying-to…/application-guide…
ROK ZA PRIJAVU:
U toku
Detaljnije na: https://www.ox.ac.uk/
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post