Prijavite se za program stipendiranja Rosa Luksemburg fondacije

  • Početna

Odjeljenje za stipendije Rosa Luksemburg fondacije dodjeljuje grantove visoko-kvalifikovanim studentima osnovnih i doktorskih studija koji pokazuju visok nivo društvenog i političkog angažmana.

OBLAST:
Više oblasti

OPIS
Dajući stipendije, fondacija nastoji da se suprotstavi društvenoj, političkoj i rodnoj diskriminaciji koja prevladava u društvu, stoga daje prednost ženama, studentima neakadaemskog i migrantskog porijekla, socijalno ugroženim i osobama sa invaliditetom.

USLOVI
Kandidati će biti izabrani na osnovu sledećih kriterijuma:
– Visoke naučne i profesionalne kvalifikacije (dokaz o natprosječnom akademskom uspjehu u školi ili univerzitetu)
– Politički i društveni angažman u skladu sa ciljevima Rosa Luksemburg fonacije
– Poznavanje njemačkog jezika (nivo B2 ili viši)
– Lično/porodično porijeklo

NAČIN PRIJAVE
Link za prijavu možete pronaći na sledećem linku: https://www.rosalux.de/stiftung/studienwerk/bewerbung/

ROK ZA PRIJAVU:
01.04.2021. godine
Detaljnije: https://www.rosalux.de/en/

mladiinfo.me

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post