Prijavite se za Chateaubriand program stipendiranja

  • Početna

Program stipendija Šatobrijan sada je otvoren. Kandidat trenutno treba da bude na doktorskim studijama i bude upisan na američki univerzitet.

Opis

Odjeljenje za visoko obrazovanje francuske ambasade sa zadovoljstvom vas obaveštava da je poziv za stipendiju Chateaubriand za akademsku 2020/2021. godinu otvoren. Chateaubriand stipendija podržava studente na doktorskim studijama registrovanim na američkom univerzitetu koji žele da dio doktorskog istraživanja sprovedu u francuskoj laboratoriji. Cilj stipendije je pokretanje ili jačanje saradnje, partnerstva ili zajedničkih projekata između francuskih i američkih istraživačkih timova.
Stipendisti će dobijati naknadu do 1400 eura mjesečno, povratnu avionsku kartu i zdravstveno osiguranje.

Uslovi

– Morate trenutno raditi na doktoratu
– Morate biti student na američkom univerzitetu (američko državljanstvo nije potrebno)
– Teme za istraživanje iz oblasti STEM i zdravstva su prihvatljive
– Istraživanje treba vršiti u francuskoj laboratoriji (univerzitet, inženjerska škola, javna istraživačka laboratorija…)
– Vaši američki i francuski savjetnici moraju prhivatiti da nadgledaju dio vaše disertacije
– Poznavanje francuskog nije obavezno i prepušteno je diskreciji institucije domaćina
– Podstiče se sponzorstvo američkog univerziteta ili francuske institucije domaćina kandidata.

Način prijave

Potrebne informacije/dokumenta za prijavu možete pronaći na linku: https://www.chateaubriand-fellowship.org/Eligibility…
ROK ZA PRIJAVU:
6. januar 2021.
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post