Prijavite se za besplatni online seminar za poboljšanje angažmana mladih ljudi

  • Početna

Program Evropske korpusa solidarnosti je program Evropske unije za promociju solidarnosti kao vrijednost. Cilj je poboljšanje angažmana mladih ljudi i organizacije u pristupačnim i visokokvalitetnim aktivnostima solidarnosti.

OBLAST: Kultura

OPIS

Cilj ovog seminara je poboljšanje angažmana mladih ljudi, jačajući na taj način koheziju, demokratiju i građanstvo u Evropi, istovremeno odgovarajući na društvene izazove i jačajući zajednicu. Sesije grupnog rada mogu ponuditi individualni prostor za razmjenu i savjetovanje o praktičnim stikama prostora za umrežavanje i razmjenu dobrih praksi jer obuka želi da podstakne saradnju među opštinama i nadogradnju na kompetentnost za dizajniranje i sprovođenje projekta. Seminar će obučiti dvadesetak učesnika iz cijele Evrope, koji su zainteresovani za upoznavanje sa Evropskim korpusom solidarnosti i koji će u budućnosti namjeravati da razviju projekte. Radni jezik je engleski. Povezani seminar će voditi Jugend fur Europa, njemačku nacionalnu agenciju, a održava se preko platforme Zoom.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresirani kandidati.

NAČIN PRIJAVE: Više o načinu prijave na mejlu: westenhoefer@jfemail.de

ROK ZA PRIJAVU: 27. 04.2021. godine

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post