Prijavi se na Soft Skills Academy Sarajevo LITE – Winter 2020

  • Početna

Budi korak ispred!

19. i 20. decembar 2020.

Besplatna dvodnevna online radionica ličnih i profesionalnih vještina

Šta je Soft Skills Academy Sarajevo LITE?

Dvodnevna zimska online edicija radionice za usavršavanje ličnih i profesionalnih vještina za studente svih fakulteta u Sarajevu. Radionica za cilj ima podsticanje studenata na razvoj neformalnih vještina neophodnih za zapošljavanje i uspješnu karijeru, ali i za izazove modernog života, koje tradicionalan način studiranja ne može obezbijediti.

Ko može učestvovati na Soft Skills Academy Sarajevo LITE?

Priliku za učešće na ovoj radionici ima 30 ambicioznih studenata koji su se istakli svojom motivacijom za učešće, ali i u radu u nevladinim organizacijama.

Zašto se prijaviti?

Po završetku radionice svi učesnici dobijaju certifikat i CV suplement. Studeni imaju priliku steći nove vještine, ali i poboljšati već postojeće, odnosno aktivno raditi na svom samopouzdanju i samosvijesti.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post