Neometan početak drugog polugodišta u svim školama

  • Početna

Drugo polugodište školeske 2022/2023 godine jutros je započelo neometano u 15 osnovnih i 4 srednje škole na području distrikta Brčko. Prema podacima nadležnih nakon zimskog raspusta u školskeklupe sjest će oko šest hiljada učenika osnovnih škola, oko 2.600 učenika srednjih škola i 550 djece smještene u obdaništu.

“Za preko 6 hiljada učenika osnovnih škola na području Distrikta obezbjeđeno je grijanje u školama i redovan prijevoz koji jutros nije kasnio. Ispunjeni su svi potrebni kapaciteti za redovno odvijanje nastave. Energenti su osigurani na vrijeme, sve škole su na vrijeme zagrijane kako bi se stvorili optimalni uslovi za nesmetano odvijanje nastave. Nemamo problema sa nedostajućim nastavnim kadrom, odnosno, kako bi učenicima mogli omogućiti kvalitetnu nastavu, svi potrebni kapaciteti su ispunjeni, tako da smo zadovoljni tim dijelom”, rekla je Mara Matkić, šefica Pododjeljenja za predškolsko i osnovno obrazovanje.

Slavoljub Bašić, šef Pododjeljenja za srednje obrazovanje kaže da da nastavljaju kontinuirani nastavni proces pružanja obrazovnih usluga i u drugom polugodištu, te dodaje da je zadovoljan dosadašnjim zaprimljenim izvještajima.

“Oko 2.600 učenika nastavit će danas prisustvovati u ukupno četiri srednje škole na području Brčko distrikta. Zajedno u saradnji sa osnovnim obrazovanjem te je dosta veliki broj. Učenici su raspoređeni u 15 osnovnih i četiri srednje škole, dolaze iz različitih pravaca. Mi smo poduzeli sve mjere i radnje kako bi tekao bez problema drugi nastavni dio godine. Do sada nismo imali urgencije u smislu da su nam ukazivali na neke potrebe, osim problema sa grijanjem u jednoj od fiskulturnih sala u srednjoj školi, ali smo i taj problem u saradnji sa nadležnim institucijama blagovremeno riješili”, dodao je Bašić.

(Radio Brčko)

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post