Najava kampa – Ultimate Survival Leadership Camp

  • Početna

Dragi_e predstavljamo vam Ultimate Surivival Leadership Camp kreiran za mlade aktiviste i aktivistkinje, koji ima za cilj umrežavanje, edukaciju i osnaživanja kroz različite pristupe djelovanja, poput društveno angažvane umjetnosti, uloga medija, lična iskustva, najbolje prakse, rad na sebi, profesionalno usmjeravanje i pisanje projekata. Kamp će biti smješten u Centru za posjetioce Pecka od 14. do 21. Juna.

Više informacija o pozivu na učešće i programu kampa uskoro na našoj fb stranici i sajtu www.hcabl.org

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post