Kroz Program karijernog usmjeravanja i savjetovanja smanjiti odlazak mladih iz BiH

  • Početna

Ove godine, fokus je na učenicima osnovnih škola, a u sklopu programa održane su prezentacije i edukacije kojima se učenicima nastojalo prikazati koje mogućnosti imaju kada se govori o izboru srednjoškolskog obrazovanja

U organizaciji Omladinskog centra “Vermont” i finansijsku i tehničku podršku Vlade Brčko distrikta BiH i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta, započet je novi ciklus edukacija za učenike Brčko distrikta kroz Program Karijernog usmjeravanja i savjetovanja.

Ove godine, fokus je na učenicima osnovnih škola, a u sklopu programa održane su prezentacije i edukacije kojima se učenicima nastojalo prikazati koje mogućnosti imaju kada se govori o izboru srednjoškolskog obrazovanja. Prezentacije su vođene od strane osoblja četiri srednje škole iz Brčkog, a istima će se obuhvatiti sve osnovne škole na području Brčko distrikta.

Damir Randenković, direktor Omladinskog centra “Vermont” Brčko kazao je da je ovo jedan od najvećih projekata koje je brčansko obrazovanje u posljednjih deset godina imalo, a koje je vezano za karijerno savjetovanje i usmjeravanje mladih u Brčkom.

– Ovo je jedan od najvećih projekata koje je obrazovanje Brčko u posljednjih deset godina imalo, a vezano je za karijerno savjetovanje i usmjeravanje mladih. Želja nam je bila da uključimo mlade da sami kažu šta je to i koja je njihova želja oko obrazovanja, studiranja, zapošljavanja, a da s tim u vezi i struka kaže svoju riječ i koje su mogućnosti. Kroz ovaj projekat uključujemo sve osnovne i srednje škole, ali i dosta fakulteta iz BiH i okruženja, kazao je Radenković.

Program je direktno fokusiran na učenike, a prema riječima organizatora ovog programa, mnogo se radi na usmjeravanju učenika kako bi nakon završene osnovne škole bili pravilno usmjereni ka svojim sklonostima, te ispunili svoje želje što se tiče upisa srednje škole.

– Upućena sam u smjerove od kojih sam samo znala nazive. Prezentacije su mi puno pomogle da shvatim u kojem smjeru želim da idem. Samo predavanje i objašnjenje svakog smjera mi je pomoglo da se pokušam zamisliti u tom poslu i u budućnosti sa tim poslom poslije završetka škole, rekla je Elma Kombić, učenica Sedme Osnovne škole.

– Cilj programa jeste pomoći učenicima da razumiju i interpretiraju informacije o tržištu rada i budućoj karijeri, da razjasne nedoumice koje imaju u pogledu profesija ili poslova, da razumiju svoje sposobnosti i definiraju svoje stavove u pogledu ponuđenih ili željenih izbora, rekao je za Udar direktor Omladinskog centra „Vermont“.

Iako su ove godine u fokusu učenici osnovnih škola, ni učenici srednjih škola nisu izostavljeni, te je danas u sklopu programa održana edukativna radionica za sve četiri srednje škole završnih razreda Brčko distrikta. Radionice su bile na temu pisanja tradicionalnog i video CV-a i odabir daljeg obrazovanja i mogućnosti neformalnog učenja. Radionica je bila interaktivnog karaktera tako da su učenici timskim radom imali priliku da se upoznaju sa pisanjem CV-a.

Voditelj radionice doc. dr. sc. Perica Ivanek, istakao je kako je kvalitetno usmjeravanje omladine o izboru karijere je jedan korak naprijed kada se govori o preventivnim aktivnostima koje za cilj imaju zadržati mlade ljude u Brčkom. Prema njegovim riječima, najveći problem kako u Brčkom, tako i u BiH predstavlja hiperprodukcija radnog kadra za kojim trenutno ne postoji realna potreba na tržištu rada.

Ajla Kalesić, učenica trećeg razreda Gimnazije “Vaso Pelagić” iz Brčkog, kaže da joj je radionica pomogla da lakše i kvalitetnije artikuliše svoj stav oko daljnjeg školovanja koje će vjerovatno biti vezano za komunikaciju sa ljudima, politološke ili druge društvene nauke.

Završnica ovog programa biće Sajam zapošljavanja i obrazovanja. Nezaposlenim licima pruža jedinstvenu priliku direktno razgovaraju sa poslodavcima, saznaju ponudu za slobodna radna mjesta, te uslove za eventualno doškolavanje i prekvalifikaciju. Sajam će također okupiti sve srednje škole iz Brčkog kao i mnoge fakultete iz Bosne i Hercegovine i okoline.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post