Konkurs za dodjelu stipendije, Švedska

  • Početna

Ekonomska škola u Štokholmu raspisuje konkurs za dodjelu stipendije u okviru magistarskog studijskog programa poslovna administracija (MBA).

OBLAST:

Poslovna administracija

OPIS

Ekonomska škola u Štokholmu raspisuje konkurs za dodjelu jedne stipendije uspješnom, internacionalnom kandidatu koji upisuje magistarske studije u okviru studijskog programa poslovna administracija.Iznos stipendije je 495.000 kruna i pokriva trošak školarine.

USLOVI

Kandidati iz cijelog svijeta mogu da apliciraju. Da bi aplicirali, kandidati su u obavezi posjedovati diplomu osnovnih studija i minimum 5 godina relevantnog poslovnog iskustva. Neophodno je da kandidat posjeduje visok nivo znanja engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi konkurisali, kandidati su u obavezi popuniti aplikacioni formular, koji uključuje sledeću dokumentaciju: lični podaci, CV, motivaciono pismo i transkripti ocjena. Aplikacioni formular se može popuniti putem sledećeg linka: https://campaign.bbmbonnier.se/MBA-stipendiet-2021

ROK ZA PRIJAVU:

22. jun 2020. godine

Detaljnije na: https://www.hhs.se/en/education/msc/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post