Kako je nastao prvi kalkulator i ko ga je dizajnirao?

  • Početna

Prvi kalkulator nastao je još u 17. stoljeću, a u nastavku doznajte tko je tvorac prvog kalkulatora
Kalkulator je uređaj za računanje, tj. automatsku provedbu računskih operacija. Smatra se da je prvi mehanički uređaj za zbrajanje i oduzimanje izradio B. Pascal 1642. godine.

Mehanički kalkulatori svoj su procvat doživjeli u prvoj polovici dvadesetog stoljeća, a s razvojem elektronike 1950-ih pojavili su se i prvi digitalni elektronički kalkulatori. Isprva su to bili stolni kalkulatori, a prvi elektronički džepni kalkulatori, izmjerama i oblikom prikladni za držanje u ruci, pojavili su se početkom 1970-ih. Zbog niske cijene i praktičnosti, džepni su kalkulatori ubrzo postigli najširu primjenu pa se pod nazivom kalkulator najčešće podrazumijeva upravo ta vrsta uređaja.

Džepni kalkulator danas se najčešće izrađuje sa zaslonom s tekućim kristalima, rjeđe sa svijetlećim diodama. Ima tipkovnicu za unos brojeva i naredbi, a napajanje električnom energijom omogućuju mu galvanski članak ili ugrađeni fotoelement. Mikroprocesor i privremena memorija kalkulatora u njegovoj najjednostavnijoj izvedbi omogućuju računanje s osnovnim računskim operacijama, a tzv. znanstveni kalkulator računa i s višim operacijama te matematičkim funkcijama.

Pojedini modeli imaju i dodatnu memoriju pa ih se može programirati ili su pak opremljeni priključkom za modul s namjenskim programima, pisačem i drugim.

Jedan od prvih džepnih kalkulatora u svijetu proizvodio se od 1972. godine u tvornici Digitron u Bujama pa je u Hrvatskoj naziv digitron gotovo postao istoznačnicom za džepni kalkulator.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post