Zašto je obrazovanje tako važno?

  • Početna

Još od malih nogu kada nismo svjesni važnosti ni jednog značajnog pitanja na naš život,  roditelji i učitelji nas uče koliko je bitno biti pismen i obrazovan.

Tokom školovanja shvatimo da je obrazovanje važno za svakog pojedinca i da je čak zagarantovano zakonima i Ustavom, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i drugim međunarodnim dokumentima.

Shvatimo da nam obrazovanje ne samo daje znanje iz različitih oblasti i nauka, nego i priliku da steknemo iskustvo u onome što nas interesuje, da se gradimo kao ličnosti, kao i da stičemo potrebne vještine kako bi mogli da obavljamo različite poslove i tako dajemo svoj doprinos i da svijet postane bolje mjesto za život.

Tokom školovanja praktično se uvjerimo da je obrazovanje veoma važno. Zbog toga počnemo sami donositi odluke koje se tiču želja i potreba kad je u pitanju obrazovanje. Počnemo se družiti sa osobama koji su sličnih razmišljanja, počnemo trenirati sport za koji smo talentovani, odabiramo vannastavne aktivnosti koje nas interesuju, odlučimo postati odlični učenici, upisujemo se u srednju školu koju želimo, završavamo fakultet, dodatno se educiramo, prihvatamo koncept “cjeloživotnog učenja” itd, itd …

Činjenica je da obrazovanje temeljni dio svih društvenih aktivnosti.

Međutim, da bi na pravi način odgovorili na pitanje zašto je obrazovanje tako važno, potrebno ga je na pravi način i definisati. U užem smislu obrazovanje možemo definisati kao proces usvajanja znanja, izgrađivanja vještina i navika, razvoja sposobnosti, usvajanja sistema vrijednosti i pravila ponašanja. U širem smislu obrazovanje predstavlja stalan proces koji traje tokom cijelog života i koji se sastoji od stalnog prožimanja formalnog i neformalnog, individualnog i općeg, duhovnog i materijalnog.

Osnivač Antičke Aleksandrijske biblioteke, Ismail Seregaldin o obrazovanju je rekao: “Najdublje sam uvjeren da je obrazovanje jedini pravi motor napretka i opstanka civilizacije. Moja strast za učenjem izvire iz nevjerovatne radosti, zanosa, prekrasnog poriva koji sam osjetio još kao dijete, a koje iskusi svaki čovjek otkrivajući i učeći. To je najveći dar života! …”

Obrazovani ljudi su sposobni ne samo da doprinesu, već i da budu pokretači svih društvenih aktivnosti.  U pravilu, samo čovjek sa ispravnim obrazovanjem postaje koristan član društva. Svako ko je uključen u proces obrazovanja (učenik, roditelj, profesor, student, mentor) učestvuje u kreiranju preovlađujuće “klime” u okviru svog kruga djelovanja.

S druge strane, društvo je uvijek ogledalo preovlađujuće naravi institucija koje ga čine. S tim u vezi svaki pojedinac harmonizira svoje djelovanje sa zamišljenim idealom obrazovanja i na taj način gradi sliku svoje bolje budućnosti.

Da bi mladima osigurali kvalitetnu budućnost, kakvu zaslužuju, niko ne smije biti ravnodušan prema obrazovanju. Obrazovanje je važno i zbog toga jer predstavlja kanal preko kojeg se mladim ljudima prenosi iskustvo do kojeg je do tada došlo cjelokupno složeno društvo. S tim vezi obrazovanje predstavlja osnovu čovjekovog sticanja, proširivanja i bogaćenja iskustva, individualnog rasta i razvoja, te sticanja raznih vještina.

Obrazovanje nije samo sticanje znanja za struku za koju se školujete, niti je isključivo samo priprema za rad i život. Obrazovanje nam pruža mogućnost da “steknemo obraz”, razvijemo osjećaj za dobro i loše, istinito i lažno, pravedno i nepravedno.

Obrazovanje je suštinski osnov života i egzistencijalna potreba svakog čovjeka. Ono je proces koji se odvija u obrazovnim institucijama, ali i izvan njih. Obrazovanje je u isto vrijeme i društveni proces i najbolji pokazatelj njegove uspješnosti. Ono nikad ne dospijeva do svoga potpunog kraja, nego predstavlja put za ostvarivanje svih vrijednosti.

Zbog toga nije dovoljno da pojedinac usvoji određeni fond znanja i da time završi svoj put. On mora već da se osposobi da koristi tokom života sve situacije da bi tako obogatio ta znanja, prilagođavajući se istovremeno svijetu koji se uz njega također mijenja. Budući da postojeće znanje i vještine sve brže zastarijevaju, neophodno je kontinuirano obrazovanje, tj. učenje tokom čitavog života.

Umjesto zaključka dat ćemo odgovor na pitanje iz naslova.

Ustvari, kad bolje razmislim i nemamo potrebe za tim, jer i “ptice na grani” znaju, zašto je obrazovanje tako važno.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post