Savjeti za označavanje teksta prilikom čitanja

  • Početna

Označavanje teksta tijekom čitanja važan je dio vaše strategije učenja. Pomaže vam u lakšem pregledavanju materijala, omogućuje vam kvalitetno bilježenje, teze i olakšava usvajanje materijala.

Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći na kvalitetan način proslaviti čitanje:

Prije pristupa isticanju teksta, pročitajte cijelo poglavlje ili unaprijed određeni dio teksta. Na taj način stječete uvid u razvoj ideje, a u nekim lekcijama postoje dijelovi u kojima sam autor sažima i reinterpretira ideje ili koncepte.

Označite važne dijelove teksta (definicije, koncepte, ideje itd.) Na marginama. Označite najvažnije činjenice, primjere koji olakšavaju razumijevanje, definicije i manje poznate i nepoznate riječi. Ako je moguće, na marginama ili između odlomaka napišite parafraze, pitanja i sažetke.

Označite tekst podvlačenjem ili bojanjem posebnim oznakama. Isticanje teksta može biti vrlo korisno, posebno kada se trebate vratiti na njegove važne i zanimljive dijelove.

Nemojte koristiti puno boje prilikom označavanja. Rezultat velikog broja boja može biti pretjerano šarena i kaotična stranica s kojom se nećete moći nositi.

Ne ističite tekst prilikom prvog čitanja. Pročitajte je do kraja, a zatim donesite odluku o tome koji su njezini najvažniji dijelovi, riječi, definicije.

Umjesto podcrtavanja i bojanja riječi u tekstu, učinkovitije je postavljati okomite crte ili uskličnike pored važnijih redaka teksta. Sljedeći put kad pročitate tekst, imat ćete jasan pregled točaka važnih za tu lekciju i stranica neće biti iscrtana.

Upotrijebite vlastite riječi za kratke bilješke prilikom tumačenja ideje umjesto riječi autora. Izražavanje vlastitim riječima čini vas dubljim razmišljanjem o ideji i dovodi do njenog potpunog razumijevanja.

Bilješke možete pisati ili na marginama teksta ili na posebnom papiru. Vrlo je važno da budu kratki i jasni. To će vam omogućiti učinkovitiji pregled materijala i njegovo ponavljanje kasnije. Ne opterećujte bilješke mnogim detaljima kojima jedna lekcija ili tekst mogu obiliti. Pokušajte izdvojiti važno i ono što ima smisla za razumijevanje teksta. Cilj je napraviti sintezu informacija u razumljivu cjelinu koju ćete lako pamtiti.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post