Provedite zimski semestar u Švedskoj!

  • Početna

Unutar Erasmus + programa KA107, u partnerskoj instituciji otvoren je natječaj za međunarodnu kreditnu mobilnost:

Institucija: Sveučilište Mälardalen
Erasmus kod: S VASTERA01
Država: Švedska
Razdoblje boravka: zimski semestar ili cijela akademska godina 2021/2022

Tko se može prijaviti:

prvostupnici, magistri i doktorandi Elektrotehničkog fakulteta UNSA-e

Ponuđena područja studija:

informacijske i komunikacijske tehnologije

Kontakt osoba s partnerskog sveučilišta: radu.dobrin@mdh.se

Ukupan broj dostupnih stipendija je 10.

Kako se prijaviti: prijavljujete se prodekanu za istraživanje Elektrotehničkog fakulteta (prof. Dr. Tarik Uzunović) predajom potrebne dokumentacije na e-mail: tuzunovic@etf.unsa.ba.

Potrebni dokumenti i više na: 

https://international.unsa.ba/malardalen/

Rok za prijavu: 3. svibnja 2021

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post