Poziv za prisustvo radionici „Kako do uspješnog zagovaranja?“

  • Početna

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BIH) organizira radionicu „Kako do uspješnog zagovaranja?“ za organizacije civilnog društva koja će se održati 24.02.2023. u hotelu Bristol u Mostaru sa početkom u 10:00 sati.

TI BiH je u prethodnom periodu izradio Priručnik zagovaranja za udruženja i građane u BiH. Priručnik na jednostavan način opisuje tehnike zagovaranja, kao i “uspješne” slučajeve zagovaranja u zadnjih 10 godina. Osim toga, priručnik nudi alate koji će pomoći udrugama i građanima BiH u pripremi kampanja javnog zagovaranja.

Glavni cilj Radionice je detaljnije upoznati sudionike s procesom zagovaranja, s posebnim naglaskom na društveno-politički kontekst, pripremne alate zagovaranja, studije slučaja i tehnike zagovaranja. Osim toga, sudionici Radionice imat će priliku kroz interaktivne metode rada upoznati se s dobrobitima zagovaranja, te naučiti kako tehnike zagovaranja primijeniti u praksi.

Radionica „Kako do uspješnog zagovaranja?“ organizirana je uz potporu Švedske.

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite na e-mail adresu mtrifkovic@ti-bih.org ili na broj telefona 033/220-049 do 20.02.2023. godine. Kontakt osoba je Mirjana Trifković.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post