Potreban grafički i dizajner sadržaja, Ljubljana

  • Početna

Prospex Institut, slovenačka kompanija, omogućava učešće građana i zainteresovanih strana u društveno relevantnim procesima dijaloga i odlučivanja. PI sarađuje sa profesionalcima iz mnogih oblast i angažuje grupe zainteresovanih strana u multikulturalnim i multisektorskim formatima radionica. PI raspisuje konkurs za radno mjesto na poziciji grafičkog dizajnera i dizajnera digitalnog sadržaja.

OBLAST:

Grafički dizajn i mediji

OPIS
U opisu posla grafičkog dizajnera i dizajnera digitalnog sadržaja je rad na nacrtima dokumenata, na engleskom i slovenačkom jeziku, koji se tiču dijaloga i saradnje, odnosno izvještaja i analiza; kreiranje grafičkih prikaza procesa; priprema sadržaja i grafička primjena kroz procese pripreme; prevod rezultata dijaloga i saradnje u vizuelni/audio-vizuelni materijal i proizvode; podrška u vidu online dijaloga; podrška u vidu offline dijaloga; podrška u vidu koordinacije projekata i obavljanje različitih zadataka kroz angažovanje zainteresovanih strana, u uskoj saradnji sa ostalim članovima tima i učešće na projektnim sastancima i događajima širom Evrope.

USLOVI

Zainteresovani kandidati su u obavezi posjedovati univerzitetsku diplomu iz nekog od relevantnih polja; minimum dvije godine radnog iskustva na istom, ili sličnim poljima; izvanredne vještine kreiranja digitalnog sadržaja; visok nivo znanja engleskog i slovenačkog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi aplicirali, zainteresovani kandidati su u obavezi da se registruju putem sledećeg linka: http://prospex-institute.org/vacature-graphic-ljubljana/.Nakon registracije, kandidati će dobiti jasna uputstva za aplikaciju.

ROK ZA PRIJAVU:

U toku

Detaljnije na: http://prospex-institute.org/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post