Konkurs za stažiranje na Univerzitetu Sorbona

  • Početna

Institut za napredne studije u Parizu, u saradnji sa Univerzitetom Sorbona, raspisuje konkurs za stažiranje u okviru programa za istraživanje u oblasti društvenih i humanističkih nauka, u akademskoj 2020/2021 godini.

OBLAST:
Društvene nauke

OPIS
Univerzitet Sorbona u Parizu pruža mogućnost naučnicima iz cijelog svijeta da se prijave na konkurs za poziciju istraživača koji bi radio u okviru inovativnog projekta na temu društvenog uticaja i etičkih dimenzija velikih, globalnih promjena, tačnije tranzicionog perioda klimatskih promjena i/ili vještačke inteligencije. Uspješni kandidat će uživati mnoge benefite, poput izvanrednih radnih uslova i naučnog okruženja, u sardnji sa naučnim timovima Univerziteta i Instituta. Kandidati mogu birati između 2 termina:
-desetomjesečno stažiranje, od 1. septembra 2021. godine do 31. januara 2022. godine
-petomjesečno stažiranje, od 1. septembra 2021. godine do 31. Januara 2022. godine
Tokom boravka, stažista drži predavanja i organizuje međunarodne, interdisciplinarne konferencije u Parizu, na teme predložene istraživačkim projektom, u sardnji sa istraživačkim timovima Interdisciplinarnog instituta na Sorbona Univerzitetu. Po završetku stažiranja, neophodno je da kandidat napiše minimum jedan istraživački izvještaj koji će biti javno objavljen.

USLOVI
Na konkurs za radno mjesto na poziciji stažiste istraživača mogu se prijaviti kandidati iz cijelog svijeta. Na konkurs se mogu prijaviti univerzitetski profesori ili istraživači koji su zaposleni na univerzitetu ili u istraživačkoj ustanovi i emeritusi, s najmanje 10 godina radnog iskustva u istraživanju nakon stečene doktorske diplome. Na konkurs se mogu prijaviti i naučnici koji imaju status postdoktorskog istraživača, a koji su zaposleni na univerzitetu ili istraživačkoj instituciji i koji imaju najmanje dvije, a najviše devet godina iskustva u istraživačkom radu nakon sticanja doktorata. Kandidati su u obavezi da posjeduju visok nivo znanja engleskog jezika i izvjesan stepen znanja francuskog jezika.

NAČIN PRIJAVE
Aplikacija se vrši na engleskom jeziku, putem sledećeg linka: https://www.paris-iea.fr/fr/
Neophodna dokumentacije za aplikaciju je:
-popunjen formular za kandidaturu
-CV
-detaljan opis istraživačkog projekta
–tematika
-inovativni karakter projekta
-metodologija i/ili teorijska osnova
-program rada
-saradnja i kontakti unutar istraživačke zajednice
-bibliografija
-dva rezimea istraživačkog projekta
-potvrda o saradnji s laboratorijom Sorbona Univerziteta
-predlog 4 teme na kojima će kandidat držati predavanja tokom konferencija
-za postdoktorante je neophodno da prilože 2 pisma preporuke

ROK ZA PRIJAVU:
20. maj 2020. godine
Detaljnije na: https://www.paris-iea.fr/…/chaire-2021-2022-changements…

Izvor: mladiinfo.me

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post