Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija za akademsku godinu 20/21

Na osnovu člana 106. Zakona o naučnim istraživanjima i tehnološkom razvoju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/12, 33/14, 66/18 i 84/19), člana 14. Pravilnika o nagrađivanju Stipendije studentima II i III ciklusa studija na sveučilištima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/20), tačka II Odluke o obrazovanju Fonda ” Dr. Milan Jelić “(” Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 33/11) i Saglasnost predsjednika i članova Fonda” Dr Milan Jelić “o broju i iznosu stipendija za studente II i III ciklusa studije na sveučilištima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za 2020/2021. akademske godine, Ministarstvo za znanstveni i tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijsko društvo, raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na sveučilištima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim institucijama u inozemstvu u akademskoj godini 2020/2021. godine

Predmet

Ministarstvo znanstvenog i tehnološkog razvoja, visokog obrazovanja i informacijskog društva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje natječaj za stipendiranje studenata II i III ciklusa studija na sveučilištima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inozemstvu iz Fonda “Dr Milan Jelić” (u daljnjem tekstu: Fond) za akademsku godinu 2020/2021. godine, kako slijedi:

a) studenti drugog ciklusa studija – ukupno 11 (jedanaest) stipendija u iznosu od 5.000,00 KM (pet hiljada konvertibilnih maraka):

– 2 stipendije za studente tehničkih znanosti,

– 2 stipendije za studente prirodnih znanosti,

– 2 stipendije za studente medicinskih i zdravstvenih znanosti,

– 2 stipendije za studente poljoprivrednih znanosti,

– 1 stipendija za studente društvenih znanosti,

– 1 stipendija za studente humanističkih i

– 1 stipendija za studente umjetnosti.

b) studenti III ciklusa studija – ukupno 7 (sedam) stipendija u iznosu od 10.000,00 KM (deset hiljada konvertibilnih maraka):

-1 stipendija za studente tehničkih znanosti,

– 1 stipendija za studente prirodnih znanosti,

– 1 stipendija za studente medicinskih i zdravstvenih znanosti,

– 1 stipendija za studente poljoprivrednih znanosti,

– 1 stipendija za studente društvenih znanosti,

– 1 stipendija za studente humanističkih znanosti i

– 1 stipendija za studente umjetnosti.

II Opći uvjeti – II ciklus

Student II ciklusa akademskih studija može se prijaviti za stipendiju ako:

1) je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) redovni je student jednog od sveučilišta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili visokoškolske ustanove u inozemstvu,

3) nije obnovio nijednu akademsku godinu u I i II ciklusu akademskih studija,

4) je postigao prosječnu ocjenu najmanje 9,50 u prvom ciklusu akademskih studija (uključujući prosječnu ocjenu 9,50) ili je završio prvi ciklus akademskih studija na visokoškolskoj ustanovi do 200. mjesta (uključujući 200. mjesto) na Times Higher Education World University Rankings (THE) i / ili Shanghai Ranking i postigli prosječnu ocjenu veću od 9,00 (uključujući prosječnu ocjenu 9,00),

5) nema više od 28 godina na dan raspisivanja natječaja,

6) ostvario najmanje jedan rezultat u znanosti i umjetnosti u skladu s propisanim kriterijima navedenim u Pravilniku o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na sveučilištima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inozemstvu,

7) prvi put upisuje godinu studija za koju se prijavljuje za stipendiju.

III Opći uvjeti – III ciklus

Student III ciklusa akademskih studija može se prijaviti za stipendiju ako:

1) je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) redovni je student jednog od sveučilišta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili visokoškolske ustanove u inozemstvu,

3) nije obnovio nijednu akademsku godinu u II i III ciklusu akademskih studija,

4) postigao je prosječnu ocjenu najmanje 9,50 na drugom ciklusu akademskog studija (uključujući prosječnu ocjenu 9,50) ili je završio drugi ciklus akademskog studija na visokoškolskoj ustanovi do 200. mjesta (uključujući 200. mjesto) na Times Higher Education World University Rankings (THE) i / ili Shanghai Ranking i postigli prosječnu ocjenu veću od 9,00 (uključujući prosječnu ocjenu 9,00),

5) nema više od 32 godine na dan raspisivanja natječaja,

6) ostvario najmanje jedan rezultat u znanosti i umjetnosti u skladu s kriterijima navedenim u Pravilniku o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na sveučilištima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inozemstvu ,

7) prvi put upisuje godinu akademskog studija za koju se prijavljuje za stipendiju.

Studenti koji nemaju obvezu polaganja ispita tokom III ciklusa akademskih studija na sveučilištima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inozemstvu ne mogu se prijaviti

ti za stipendiju.

IV Kriteriji

Kriteriji za ocjenjivanje zahtjeva za studentske stipendije su:

1) postignuti rezultati u znanosti i umjetnosti,

2) poredak visokoškolske ustanove na Times Higher Education World University Rankings (THE) i / ili Shanghai Ranking,

3) prosječna ocjena iz prethodnog ciklusa akademskih studija.

Bodovanje studentskih prijava na osnovu ovih kriterija vrši se u skladu s odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na sveučilištima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu.

V Potrebna dokumentacija

Dokazi o ispunjavanju općih uvjeta Natječaja su:

1) dokaz o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) dokaz o statusu redovitog studenta II ciklusa, odnosno III ciklusa akademskih studija, uz napomenu da nije obnovio nijednu akademsku godinu u II ciklusu, odnosno III ciklusu akademskih studija,

3) dokaz o nadležnoj visokoškolskoj ustanovi na kojoj je student završio prethodni ciklus akademskog studija o visini postignute prosječne ocjene, uz napomenu da nije obnovio nijednu akademsku godinu u prethodnom ciklusu akademskog studija,

4) dokaz o postignutim rezultatima u znanosti i umjetnosti.

Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za studente II i III ciklusa akademskih studija Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta stečenih od sveučilišta u Republici Srpskoj Ministarstvo prikuplja po službenoj dužnosti.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta stečenih na sveučilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko distriktu BiH i visokoškolskim ustanovama u inozemstvu studenti dostavljaju u elektroničkom obliku putem prijave.

Dokaz o ispunjavanju uvjeta o postignutim rezultatima u znanosti i umjetnosti u skladu s kriterijima navedenim u Pravilniku o dodjeli stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na sveučilištima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inozemstvu je podnesena elektroničkim putem putem prijave.

VI – Rok i uvjeti za prikupljanje dokumentacije

Dokazi o ispunjavanju uvjeta stečenih na sveučilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko distriktu BiH i visokoškolskim ustanovama u inozemstvu ne mogu biti stariji od tri mjeseca od dana objave natječaja.

Uz dokaze dostavljene na stranom jeziku, podnosi se i ovjereni prijevod dokumenta na jednom od službenih jezika u Republici Srpskoj.

Studenti koji imaju pravo na stipendiju, prije potpisivanja ugovora, podnose dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku, osim onih dokumenata koje Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti.

VII Način i rok za podnošenje prijave

Rok za prijavu je 20 dana od dana objave natječaja.

Prijava na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnosi se elektroničkim putem, putem prijave koja je dostupna na web stranici Ministarstva i Fonda.

Natječaj je otvoren do 16. srpnja 2021. godine

Link za prijavu na natječaj: https://eprijava.vladars.net/

Korisnička dokumentacija

Pravilnik o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na sveučilištima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inozemstvu

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post