Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj odjeljenja: 1

Broj učenika: 18

Važni predmeti: materinski jezik, biologija, kemija, matematika i fizika.

Ekološki tehničar: Opis posla

Otkrivanje nečistoća vode, zemlje i zraka, provođenje mjera zaštite životne sredine, predlaganje mjera za unapređenje i očuvanje zdrave životne okoline, analiza industrijskih nuspojava koji se ispuštaju u vodu, zemlju i zrak, laboratorijske analize. Cilj ovog smjera je obrazovati kadrove koji su u stanju zadovoljiti zahtjeve i izazove vremena u kome živimo, a to su s jedne strane: osigurati razvoj i napredak ljudskog društva, a s druge, očuvati okoliš od daljnjeg uništavanja (pa čak i poboljšati njegovo stanje).

Moguća mjesta zapošljavanja:

  • rad u svim proizvodno-industrijskim poduzećima,
  • rad u laboratorijima,
  • rad na terenu (uzimanje uzoraka za analizu),
  • nastavak školovanja na Ekološkom fakultetu i drugim visokim ustanovama.
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post