Javni poziv za Erasmus+ razmjenu studenata – Sveučilište Santiago de Compostela

 • Početna

U sklopu programa Erasmus+ – razmjena kredita – raspisan je natječaj za razmjenu studenata na Sveučilištu Santiago de Compostela, Španjolska.

Dostupne su dvije (2) stipendije za studente prvog i trećeg ciklusa koje je potrebno realizirati u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine. Trajanje razmjene je pet (5) mjeseci u prvom ciklusu, odnosno tri (3) mjeseca u trećem ciklusu.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog ciklusa studija iz oblasti hemije i engleskog jezika i književnosti, odnosno studenti trećeg ciklusa studija iz sljedećih smjerova – https://www.usc.gal/en/studies/doctoral-programme.

Iznos stipendije:

 • Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 eura (za životne troškove),
 • Putni troškovi do 360,00 EUR,
 • Viza, boravišna dozvola i osiguranje nisu pokriveni ovom stipendijom, pa je stipendist sam dužan snositi ove troškove.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za natječaj je potrebno dostaviti:

 1. Kopija putovnice,
 2. CV u Europass formatu,
 3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1),
 4. Prijepis ocjena na engleskom jeziku,
 5. Motivacijsko pismo,
 6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika ustanove primateljice.

Za pomoć pri izradi prijedloga ugovora o studiju obratite se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja –  http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja.

LINKOVI:

PRIJAVA:
Sva potrebna dokumentacija podnosi se putem aplikacije eStudent, a upute za prijavu dostupne su na adresi – Upute za prijavu na razmjenu studenata.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na e-mail adresu erasmus@unibl.org.

Rok za dostavu dokumentacije je 23. studenog 2022. do 12:00 sati.

NAPOMENA: Razmjena se mora izvršiti u skladu sa svim epidemiološkim mjerama koje su na snazi ​​u zemlji ustanove primateljice. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji primateljici, postoji mogućnost otkazivanja razmjene.

Studenti se mogu istovremeno prijaviti za najviše dvije razmjene koje će se održati u ljetnom semestru akademske godine 2022./23. godine, s jasno istaknutim preferencijama.

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Odabir kandidata provodi se u skladu s Pravilima rada Povjerenstva i kriterijima za provedbu postupka odabira kandidata za razmjenu odlaznih studenata i osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107.
 2. Odobrene prijave bit će poslane partnerskom EU sveučilištu kao nominacije.
 3. EU sveučilište odlučuje o konačnom odabiru kandidata.
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post