Javni poziv, Ferijalni rad 2024

  • Početna

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV STUDENTIMA za podnošenje zahtjeva za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2024. godini.

 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studente upisane na sveučilišta i fakultete u Bosni i Hercegovini da podnesu prijave za rad u SR Njemačkoj za vrijeme ljetnog raspusta 2024. godine u sklopu Programa ferijalnog rada, koji se odvija u suradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti samo redovni studenti sveučilišta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

Rok za podnošenje prijava je četvrtak, 19.2.2024. godine.

Javni poziv, Ferijalni rad 2024

Sve informacije na stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post