Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  • Početna

Odabrati pozive građevinskog ili geodetskog inženjera znači odabrati struku prepoznatljivu u cijelom Svijetu. Graditeljstvo je najstarija tehnička grana, a rezultati inžinjera-graditelja su vidljivi svuda oko nas. Stoga, ne čudi činjenica da je Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu najstariji tehnički fakultet našeg Univerziteta. Građevinski i geodetski inžinjeri učestvuju u realizaciji najraznovrsnijh građevina: visokih zgrada, tunela, mostova, brana, aerodroma, složenih industrijskih postrojenja…., kao projektanti, izvođači, revidenti, nadzorni inžinjeri, predstavnici investitora ili organa vlast. Široke su mogućnosti zanimljivih angažmana, a interesantna je i neizbježna saradnja sa inžinjerima drugih specijalnosti. Posebno zadovoljstvo je na završetku projekta pogledati realiziranu građevinu i biti ponosan na svoj doprinos, ostvaren u timskom radu, što ovoj struci daje posebnu draž i vrijednost. Programi studija na Građevinskom fakultetu u Sarajevu su u skladu sa savremenim saznanjima graditeljske struke i kompatibilni su sa programima studija na vodećim europskim univerzitetima. Sarajevski građevinski fakultet ima dugogodišnju međunarodnu saradnju sa srodnim fakultetima iz najrazvijenijih europskih zemalja. Mnogi profesori, asistenti i saradnici su boravili na značajnim inozemnim visokoškolskim institucijama, učestvovali u naučno-istraživačkim projektima, radili svoje doktorske disertacije, a neki su imali priliku i da svoje znanje provjere radeći u jakim inžinjerskim firmama. Naš cilj je da student nakon uspješnog završetka studija na našem fakultetu ima potrebna znanja i kompetencije da se uključi u graditeljske projekte bilo gdje na Svijetu, da mu stečena znanja omoguće ono najvažnije – zdravo inžinjersko promišljanje. A možda i najvažniji cilj, da mladi inžinjeri na pravi način grade i unaprijeđuju našu domovinu.

Misija: Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu najstariji je Građevinski fakultet u Bosni i Hercegovini. Kroz nastavnu, naučno istraživačku, visokostručnu i savjetodavnu djelatnost, kao i cjeloživotno obrazovanje u oblasti građevinarstva i geodezije doprinosi razvoju društva i države.

Vizija: Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu će nastojati zadržati i ojačati poziciju vodećeg centra visokog obrazovanja u svim granama građevinarstva i geodezije na prostoru Bosne i Hercergovine. Kroz programe međunarodne suradnje i mobilnosti će biti uključen u Europski istraživački i visokoobrazovni prostor, te će poticati mobilnost istraživača, studenata i administrativnog osoblja. Takođe će zadržati i ojačati saradnju s javnim institucijama i privrednim subjektima.

Ciljevi: usklađivanje i unapređenje ishoda učenja sa zahtjevima struke i tržišta, za postizanje željenih kompetencija na osnovu nivoa stečenih znanja i vještina naših završenih studenata; unapređenje postojećih studijskih programa sva tri nivoa iz oblasti građevinarsta, te geodezije i geoinformatike, a po potrebi razvoj novih studijskih programa; postizanje akreditacije studijskih programa; organizovanje cjeloživotnog obrazovanja tokom profesionalne aktivnosti; unapređenje i osavremenjavanje nastavnog procesa; primjena metoda aktivnih učenja, zbog razvijanja kritičkog mišljenja i sposobnosti studenata da rješavaju probleme; razvoj vještina nastavnika i osiguranje infrastrukture za primjenu metoda učenja 21. vijeka; popravljanje kvaliteta i obima praktične nastave; održati i po mogućnosti proširiti obim i kvalitet naučno istraživačke djelatnosti na Fakultetu, uključujući zajednička istraživanja i institucijsku brigu za napredovanje svojih nastavnika i istraživača; opremati, razvijati i certifikovati vlastite laboratorije, te osigurati i poticati istraživačke aktivnosti u istim; raditi u kontinuitetu na povezivanju i proširenju saradnje sa srodnim fakultetima i univerzitetskim ustanovama, kao i međunarodnoj saradnji; praćenje aktivnosti kontrole kvaliteta na Univerzitetu i usklađivanje s aktivnostima na Građevinskom fakultetu – mislim da nam je ovo zakonska obaveza.

Građevinski fakultet ima četiri odsjeka i tri katedre:

  • Odsjek za konstrukcije
  • Odsjek za hidrotehniku
  • Odsjek za saobraćajnice
  • Odsjek za geodeziju
  • Katedra za geologiju i geotehniku
  • Katedra za matematiku, programiranje, fiziku i nacrtnu geometriju

Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158

Website: http://www.gf.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post