Fakultet organizacionih nauka – Univerzitet u Beogradu

  • Početna

Fakultet organizacionih nauka (FON) je osnovan 1969. godine, na zahtjev velikog broja preduzeća, sa ciljem da se privreda ojača dragocjenim savremenim saznanjima iz oblasti organizacije, menadžmenta i informacionih sistema. Savjet Univerziteta u Beogradu je, na svojoj sjednici od 28.11.1970. godine, donijeo odluku da se Fakultet organizacionih nauka uključi u sastav Univerziteta u Beogradu. Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu (FON) svečano je otvoren 4. novembra 1971. godine, a 8. novembra iste godine počela je nastava za prvu generaciju studenata upisanih na prvu i treću godinu.

FON je danas vodeći fakultet u oblasti menadžmenta i informacionih sistema i tehnologija, i broji preko 12000 diplomiranih, 3000 sa master diplomom, preko 600 specijalizanata, 600 magistara i više od 300 doktoranata.

U februaru ove godine FON je pored akreditacije programa na srpskom jeziku, zvanično dobio uvjerenje o akreditaciji za izvođenje nastave na engleskom jeziku. Interesovanje studenata za nastavu na engleskom jeziku se povećava iz godine u godinu. Od ove godine će studenti imati priliku da se upišu na kompletne akreditovane studije na engleskom jeziku. Ovaj korak je potvrda da Fakultet ostvaruje svoje strateške ciljeve i nastavlja sa praksom otvorenosti, intenzivne komunikacije sa okruženjem i kontinuiranom međunarodnom saradnjom.

Studije:

  • Osnovne akademske studije
  • Master i specijalističke studije
  • Magistarske studije
  • Doktorske studije

 

Adresa: Jove Ilića 154, 11010 Beograd, Srbija

Telefon centrale: +381 11 3950 800

El. pošta: dekanat@fon.bg.ac.rs

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post