Brčko: Ispred Tehničke škole zasađeno je osam sadnica lipe

Povodom Dana planete Zemlje, volonteri organizacije Zelena mreža BiH danas u 12:00 sati organizirali su sadnju drveća u nekoliko gradova BiH, uključujući Brčko, najavljeno je iz JP Komunalno Brčko.

Osam sadnica lipe posađeno je ispred Tehničke škole u Brčkom. Sadnice je doniralo talijansko veleposlanstvo u BiH, Vlada Brčko distrikta BiH osigurala je potreban sadni materijal, a sadnice su posađene uz stručnu podršku djelatnika Javne higijenske službe Javnog poduzeća Komunalno Brčko.

Povodom Međunarodnog dana Zemlje, danas ekološki i ekološki osviještene organizacije i pojedinci posebno ističu važnost očuvanja prirode i motiviraju građane da se aktivno uključe u borbu za očuvanje planeta Zemlje. Obilježavanje Dana planeta podrazumijeva da svaki pojedinac nekim djelovanjem, poput čišćenja otpada bačenog u prirodu, sadnje drveća ili drugih vrsta biljaka, uređenja obale rijeke i slično. kako bi se doprinijelo brizi o našem planetu, navodi se u izjavi.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post