Konkurs Fondacije Konrad Adenauer za dodjelu stipendija studentima master studija u ak. 2020/21. godini

  • Početna
Predstavništvo Fondacije “Konrad Adenauer” u Bosni i Hercegovini raspisalo je konkurs za dodjelu petnaest stipendija studentima prve i druge godine master studija u akademskoj 2020/21. godini. Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 KM mjesečno za jedan semestar uz mogućnost produženja na cijelu akademsku godinu, kao i prateći program za stipendiste.

USLOVI ZA PRIJAVU

  • redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / 4. ili 5. godini integrisanog studija  (sve studijske grupe) na nekom od univerziteta u BiH u akademskoj 2020/2021. godini
  • aktivan volonterski angažman u bosanskohercegovačkom društvu  i prosjek  ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti od početka studija uključujući i prvi ciklus)
  • kandidat/kinja ne smije biti u radnom odnosu, starost do 30 godina, državljanstvo BiH;  interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija, kandidat/knja ne smije primati stipendiju druge organizacije

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

>Kandidati/kinje popunjavaju formular i prilažu sljedeću dokumentaciju u elektronskoj formi:

  • motivaciono pismo (na njemačkom ili engleskom jeziku)
  • biografija
  • potvrda o prosjeku ocjena od početka studija uključujući i prvi ciklus (uvjerenje o položenim ispitima, screenshot iz univerzitetskog sistema i sl.)
  • potvrda o upisu u akademsku godinu 2020/2021 (potvrda o upisanom semestru, screenshot iz univerzitetskog sistema i sl.)
  • dvije preporuke ne starije od 3 mjeseca (akademska preporuka i preporuka o društvenom angažmanu)

 

 

Formulari za prijavu dostupni su u uredu, na web-stranici Fondacije, na Facebook-stranici Fondacije i upitom na sarajevo@kas.de, a aplikacije sa kompletnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu Fondacije „Konrad Adenauer“, Sagrdžije 41a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Aplikacije se dostavljaju i u elektronskoj formi kao jedan dokument u pdf-formatu na sljedeći e-mail: sarajevo@kas.de. Rok za dostavljanje prijava je 25.11.2020. 
Uspješni kandidati bit će pozvani na virtuelni razgovor sa komisijom za izbor, koji će biti održan početkom decembra. Fondacija Konrad Adenauer zadržava pravo da naknadno zatraži dodatnu dokumentaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave.
Preuzeto sa: stipendije.ba
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post