FEB organizuje webinar “Novi zakoni i druge aktuelnosti”

  • Početna

Konsultantska kuća FEB d.d. organizuje webinar pod nazivom: “NOVI ZAKONI I DRUGE AKTUELNOSTI”

Tematske cjeline: 

– Novi Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH
– Prezentacija odgovora UINO u vezi sa e-KIF i e-KUF
– Izmjene Zakona o unutrašnjem platnom prometu i osvrt na učestala pitanja u vezi sa gotovinskim poslovanje
– Forenzika i tehnike otkrivanja kriminalnih radnji u finansijskim izvještajima
– Druge aktuelnosti

Datum održavanja webinara: 17.11.2020. godine

PROGRAM WEBINARA

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati od 17.11. do 22.11.2020. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 17.11.2020. do 22.11.2020. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

akta.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post