Ernst & Young nudi praksu u sektoru računovodstvenih usluga

  • Početna

EY je globalni lider u revizorskim, poreskim, transakcionim i savjetodavnim uslugama. Više od 300 hiljada EY vrhunskih profesionalaca ima vještine i iskustvo neophodno za pružanje usluga visokog kvaliteta klijentima širom svijeta.

Otvoren je konkurs za praksu u sektoru za računovodstvene usluge u EY Sarajevo.

Opis zaduženja praktikanta:

knjiženje izvoda računa banke za domaće i devizne račune klijenata
knjiženje u glavnoj knjizi i dnevniku knjiženja, knjiženje blagajničkih dnevnika za domaću i deviznu blagajnu
vođenje PDV evidencija (knjiga ulaznih i izlaznih računa i ostalih PDV evidencija), usaglašavanje PDV evidencija sa glavnom knjigom računa PDV
knjiženje faktura dobavljača za operativne troškove (usluge, zakup i slično) i nabavke stalnih sredstava
priprema PDV prijava
Željeni profil kandidata:

Student ili diplomirani ekonomista,
Poznavanje Excel-a i MS Word-a,
Posjeduje jake komunikacione i organizacione vještine,
Želja za učenjem,
Tečno znanje engleskog jezika.
Prijave slati na link do 25.04.2021. godine.

Praksa se obavlja u trajanju od dva mjeseca uz mogućnost produženja, ovisno o obimu posla, te zainteresovanosti praktikanta o produženja ugovora.

Više informacija o konkursu pronađite na linku.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post