eBiro

  • Početna

eBiro je web sistem za upravljanje sadržajem, te kao takav treba da osigura predstavljanje Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na Internetu i unaprijedi način objavljivanja oglasa za posao.
Upotrebom eBiro-a poslodavcima je omogućeno lakše i brže pronalaženje zaposlenika, te jednostavnije i brže objavljivanje oglasa, jer će poslodavci moći samostalno to da urade putem računara i telefona, a nezaposlenim licima je omogućeno popunjavanje CV-a prema Europass formularu i pronalaženje zaposlenja na osnovu istog.
Ovakav format komunikacije sa korisnicima Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH prvi implementira u Bosni i Hercegovini, i u rad je puštena testna verzija softverskog rješenja, tako da će potencijalni nedostaci biti otklonjeni u najkraćem roku.

Implementacija eBiro-a podrazumijeva:

• “Matching” nezaposlenih lica sa oglasima – poslodavcima je omogućen prikaz nezaposlenih lica čiji profili
ispunjavanju uslove oglasa prema procentu
• Registraciju poslodavaca
• Registraciju nezaposlenih lica
• Objavljivanje oglasa
• Popunjavanje CV-a
• Pretraga oglasa
• Osnovne informacije o Zavodu.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post