21. Međunarodna konferencija mladih “Evropske vrijednosti za budućnost za region JIE”

  • Početna

Ove godine povodom obilježavanja 21. izdanja konferencije, od 5. do 9. oktobra 2023., sazvat ćemo najaktivnije mlade ljude iz 16 zemalja da zajedno rade za evropsku budućnost regiona. 21. Međunarodna konferencija mladih “Evropske vrijednosti za budućnost za region jugoistočne Evrope” ima za cilj da prikaže dobre studije slučaja, preko 20 godina aktivnog rada mladih, stvarajući smislen dijalog sa i za mlade ljude. Također će imati za cilj promoviranje razumijevanja kako stvoriti procese donošenja odluka i građanskog učešća koji uključuju mlade za regionalnu transformaciju.

Ovo je zvanična prijava za 21. izdanje Međunarodne konferencije mladih. Molimo vas da pažljivo pročitate sljedeće informacije prije podnošenja prijave. Ako imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati putem e-maila i dobiti odgovor u najkraćem mogućem roku.

PROCES PRIJAVE:

Konferencija će okupiti 58 učesnika iz zemalja regiona jugoistočne Evrope (Sjeverna Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Kosovo, Crna Gora, Italija, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska) i goste iz omladinskih organizacija partnera iz Njemačke, Francuske i Poljske u ulozi mentora zbog uspješnih nastojanja u njihovim procesima pomirenja.

Međunarodna konferencija mladih će ponuditi mogućnost stipendiranja za 58 učesnika, uključujući potpuno pokrivene naknade za smještaj, hranu i 80% putnih troškova. Ostali učesnici, koji žele da učestvuju, a nisu odabrani za stipendiju, moći će to da učine tako da sami pokriju svoje troškove. Svi važni detalji bit će podijeljeni putem e-maila.

KO IMA PRAVO NA STIPENDIJU?

Imate pravo ako:

  • Imate između 18 i 35 godina u vrijeme održavanja konferencije
  • Imate dokazanu posvećenost ostvarenju pozitivnih promjena u regionu
  • Pokazujete interes za EU integracije regiona JIE
  • Bavite se ključnim lokalnim i/ili regionalnim pitanjima u svom radu
  • Da ste državljani zemalja učesnica

Od kandidata se traži da popune online prijavu. Podaci koje unesete u ovaj obrazac idu direktno u našu bazu podataka. Stoga, prije podnošenja prijave provjerite jesu li sve informacije, posebno e-mail i poštanske adrese, tačne. Molimo vas da koristite odgovarajuća velika i mala slova gdje je prikladno (tj. „Brown Barry“, a ne „braon barry“ ili „BROWN BARRY“). Imajte na umu da su sva polja označena sa * obavezna.

Poziv za učesnike će biti otvoren do 18. septembra 2023. u 23:59 sati po srednjeevropskom vremenu. Odgovor možete očekivati ubrzo nakon zatvaranja prijava!

VAŽNO:
Konferencijski tim podržan od strane naših partnera i članova tima Međunarodne pripremne grupe će kontinuirano raditi na uključivanju mladih lidera u diskusije tokom pripremnog perioda konferencije. Pratite nas na društvenim mrežama konferencije kako biste bili u toku!

PRIJAVITE SE OVDJE!!!

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post